Αρχική Ενέργεια «Αισιόδοξες» οι έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο

«Αισιόδοξες» οι έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη θαλάσσια γεωφυσική έρευνα στο Ιόνιο Πέλαγος, από την Shearwater για λογαριασμό των ΕΛΠΕ, με «απόλυτη επιτυχία» όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων. 

0
Shearwater
Διαφήμιση

Η παγκόσμια εταιρεία Shearwater, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση δύο γεωφυσικών ερευνών σε υπεράκτια ύδατα του Ιονίου εντοπίζοντας την ύπαρξη σημαντικών πόρων φυσικού αερίου για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την αξιοποίηση των ενεργειακών στρατηγικών εξελίξεων που μπορούν να αναδείξουν την Ελλάδα σημαντικό πρωταγωνιστή στην περιοχή και την Ευρώπη.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μια στιγμή που το φυσικό αέριο κατέχει εξέχουσα θέση στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ατζέντα, λόγω των ελλείψεων εφοδιασμού που έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τους οικιακούς χρήστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν επενδύσεις φυσικού αερίου στη νέα ταξινόμηση της ΕΕ για βιώσιμες «πράσινες» τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της.

«Πρόκειται για το πρώτο απτό βήμα μετά από περισσότερο από μισή δεκαετία προκειμένου να αποκτήσουμε σαφήνεια αναφορικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τα θαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου της».

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, της εταιρείας που έχει την ευθύνη επίβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα,  καλωσόρισε την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για το πρώτο απτό βήμα μετά από περισσότερο από μισή δεκαετία προκειμένου να αποκτήσουμε σαφήνεια αναφορικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τα θαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου της». Μάλιστα όπως διευκρίνισε ο κ.Αριστοφάνης Στεφάτος, «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκτέλεσαν τις έρευνες ακολουθώντας τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, ξεπερνώντας ακόμα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Δείτε τις ανακοινώσεις για την πρώτη και την δεύτερη έρευνα για φυσικό αέριο στο βόρειο Ιόνιο πέλαγος.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων. Από προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δις. ευρώ, στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της Ελλάδας (ΕΣΕΚ) προβλέπει σημαντική αύξηση στη χρήση φυσικού αερίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του φυσικού αερίου ως κρίσιμης τεχνολογίας-«γέφυρας» στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός ενεργειακού συστήματος που θα κυριαρχείται από τεχνολογίες ΑΠΕ.

Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει και αναλύει Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας, καθιστώντας το κείμενο αναφοράς για την επόμενη δεκαετία.

Ενώ, συμπληρωματικά σε αυτό αναπτύσσεται η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 που αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στο συλλογικό Ευρωπαϊκό στόχο της επιτυχούς και βιώσιμης μετάβασης σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαφήμιση