Αρχική Special Topics - 2 LIFE PROWhIBIT: Όσα δεν γνωρίζουμε για το περιβαλλοντικό έγκλημα αποβλήτων

LIFE PROWhIBIT: Όσα δεν γνωρίζουμε για το περιβαλλοντικό έγκλημα αποβλήτων

0
PROWhIBIT
ΕΡΓΟ LIFE PROWhIBIT ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διαφήμιση

Άπλετο «φως» στο Περιβαλλοντικό Έγκλημα που σχετίζεται με τη Διαχείριση Αποβλήτων αλλά και την Πρόληψη, τον Εντοπισμό και την Αποτροπή περιστατικών παράνομης απόρριψης, διαχείρισης και μεταφοράς τους που επιβαρύνουν την δημόσια υγεία αναλαμβάνει να «ρίξει» η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Stop Waste Crime και το πρόγραμμα LIFE PROWhIBIT.

Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνει για την ερχόμενη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, 10:00-13:15

«Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων: Δράσεις & Καίρια Ζητήματα στην Πελοπόννησο»

unnamed

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες εκπροσώπων

 • Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 • Πράσινο Ταμείο
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
 • Δήμος Καλαμάτας
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

unnamed (1)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας

programma

Το LIFE PROWhIBIT

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή έργων σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα, που δημιουργήθηκε το 1992. Το πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο υπο-προγράμματα, ένα για το Περιβάλλον (που αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού χρηματοδοτικού προϋπολογισμού) και ένα για το Κλίμα (που αντιπροσωπεύει 25 % του προϋπολογισμού).

Το LIFE PROWhIBIT, υλοποιείται στο πλαίσιο της υπο-κατηγορίας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων: Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» με πρωταρχικό σκοπό να συμβάλλει στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.

Η στόχευση του Προγράμματος

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.
 2. Προώθηση της καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσω της διευρυμένης συμμετοχής των ενδιαφερομένων (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή της πολιτικής.
 3. Προώθηση της καλύτερης κατανόησης των τάσεων και των προτύπων, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες προληπτικού χαρακτήρα και να καταπολεμηθεί το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων.
 4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και υποβολή προτάσεων προς τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 5. Ενίσχυση δεξιοτήτων των εμπλεκομένων στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και εξασφάλιση της αρμονικής μεταξύ τους συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες στην καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων είναι
 • Επιθεωρητές
 • Ελεγκτές
 • Φορείς Αδειοδότησης
 • Τελωνείο
 • Αστυνομία
 • Λιμενικό
 • Δικαστές
 • Εισαγγελείς
 • ΣΔΟΕ

 

Διαφήμιση