Αρχική Ειδήσεις Νatura 2000: Σε διαβούλευση νέο πλαίσιο για Κρήτη, Έβρο & Πελοπόννησο

Νatura 2000: Σε διαβούλευση νέο πλαίσιο για Κρήτη, Έβρο & Πελοπόννησο

0
natura
Διαφήμιση

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει από σήμερα και μέχρι 28 Ιανουαρίου 2022 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις τρείς πρώτες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές «Natura 2000» σε Κρήτη, Έβρο και Πελοπόννησο.

Στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), γίνεται μια προσπάθεια καθορισμού του θεσμικού πλαισίου οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Η δημόσια διαβούλευση για τις ΕΠΜ μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διαρκέσει ως τα τέλη Ιανουαρίου. Σε εόμενο στάδιο, θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

Τα κριτήρια των σχεδίων Διαχείρισης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 446 περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, με γνώμονα την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών που φιλοξενούν, θα υποδείξουν εάν και ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια και τους όρους άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις επιμέρους περιοχές της κάθε μελέτης. Σε αυτά περιλαμβάνονται σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται:

  • Τα αναγκαία μέτρα
  • Τα έργα και τα προγράμματα
  • Οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές
  • Οι φορείς χρηματοδότησης
  • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
  • Οι φορείς εφαρμογής

Το έργο που για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δημόσια Διαβούλευση

«Με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα σαφές πλαίσιο για τις ζώνες προστασίας και τις χρήσεις γης στις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, με τη διευκρίνιση

«Οι ΕΠΜ θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της βιοποικιλότητας σε αυτές τις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους. Η ελληνική φύση είναι ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να προστατέψουμε από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να το διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές».

Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς δήλωσε: «Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατία, αλλά με συγκεκριμένους όρους και αυστηρούς κανόνες για τις επενδύσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η διαβούλευση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών είναι υποχρέωσή μας στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντική πολιτική. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική και σας προσκαλώ να γίνετε αρωγοί αυτής της προσπάθειας, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που ξεκινά».

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, κάθε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εστιάζει

  • στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που ορίζονται εντός αυτών,
  • στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και
  • στην πρόταση ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών και
  • πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής.

«Με τις 3 πρώτες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι βούλησή μας είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και δη των πλέον ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Και το κάνουμε αυτό καθορίζοντας χρήσεις γης και σαφείς κανόνες με ασφάλεια δικαίου» σημείωσε.

 

Διαφήμιση