Αρχική Περιβάλλον Meteo: Νέα υπηρεσία για αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα

Meteo: Νέα υπηρεσία για αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα

0
Χάρτης - Meteo - υπηρεσία
Εικόνα: Ημερήσιος χάρτης υγρασίας της νεκρής καύσιμης ύλης για τις 3 Νοεμβρίου 2021 (ΕΑΑ/meteo.gr)
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Μια νέα υπηρεσία χαρτογράφησης της ημερήσιας υγρασίας της λεπτής νεκρής καύσιμης ύλης δημιούργησε το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του, τα προϊόντα της υπηρεσίας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρικών συμβάντων στη χώρα μας.

Η εν λόγω υπηρεσία, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMPACT, χρησιμοποιεί παρατηρήσεις από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr σε συνδυασμό με εξελιγμένα μοντέλα υπολογισμού της υγρασίας. Τα παραχθέντα χαρτογραφικά προϊόντα καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και ανανεώνονται σε ημερήσια βάση.

Όπως επισημαίνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, «τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα μας δοκιμάζεται συνεχώς από μεγάλης έντασης και έκτασης δασικές πυρκαγιές, οι οποίες επιφέρουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες, με βασικότερες εξ αυτών τις ανθρώπινες απώλειες και τη διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση και τη συνολική συμπεριφορά της φωτιάς είναι η περιεχόμενη υγρασία στη νεκρή καύσιμη ύλη (π.χ. βελόνες, φύλλα, κλαδιά) που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως “Dead Fuel Moisture Content” (DFMC). Η γνώση του ποσοστού υγρασίας που περιέχεται στη συγκεκριμένη κατηγορία δασικής καύσιμης ύλης επιτρέπει τον καθορισμό του βαθμού ευφλεκτότητας των δασών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αντιπυρικό σχεδιασμό και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών».

Χάρτης - Meteo - υπηρεσία
Εικόνα: Ημερήσιος χάρτης υγρασίας της νεκρής καύσιμης ύλης για τις 21 Σεπτεμβρίου 2021 (ΕΑΑ/meteo.gr)

Καλύπτουν ένα σημαντικό κενό

Τα χαρτογραφικά προϊόντα της ημερήσιας υγρασίας της νεκρής καύσιμης ύλης αναμένεται να καλύψουν ακόμα ένα σημαντικό κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στη χώρα μας, το οποίο αφορούσε την παροχή γεωγραφικής πληροφορίας αναφορικά με τα όρια ευφλεκτότητας της νεκρής λεπτής καύσιμης ύλης.

Σε συνδυασμό με το μοντέλο πολύ υψηλής ανάλυσης (IRIS), τις μετρήσεις του πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του και τις επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες, η μονάδα meteo.gr στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει, πλέον, μία ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων σχετικά με την παρακολούθηση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Διαφήμιση