Αρχική Επιχειρείν INTERLIFE: Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

INTERLIFE: Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

0
interlife
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η INTERLIFE Ασφαλιστική, κατόπιν εγκρίσεως των εν λόγω Σεμιναρίων από την Εποπτική Αρχή, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος και χωρίς καμιά χρέωση για τους συμμετέχοντες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Εταιρείας διοργάνωσε διαδικτυακά, με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τα Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τομέα Α’ και Β’ στις 19 και 21 Οκτωβρίου 2021, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση πιστοποιήθηκε με την παροχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Εισηγήτριες των σεμιναρίων για τον τομέα Α’ με Τίτλο «Προϊόντα τα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής προωθεί στην αγορά» ήταν για τους Κλάδους Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών και Σκαφών η Διευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Κατερίνα Ιωαννίδου, ενώ για τον Κλάδο Ασθενειών και Ατυχημάτων η Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων της Εταιρείας, Ιφιγένεια Αιλιανού. 

Στον Τομέα Β’ στο Σεμινάριο με Τίτλο «Νομοθεσία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD & 4583/2018)» ήταν η Δικηγόρος – Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, Ευαγγελία Μηντζιώρη.  Στο Σεμινάριο με Τίτλο «Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR & 4624/2019) στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» ήταν ο Δικηγόρος – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιωακείμ Σγουρός.

Η INTERLIFE με συνέπεια επενδύει στην εκπαίδευση του Δικτύου της, συμβάλλοντας στη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Διαμεσολαβητών μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που
δραστηριοποιούνται.

Διαφήμιση