Αρχική Special Topics ΕΟΑΝ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

ΕΟΑΝ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

0
ανακύκλωση
Διαφήμιση

Με κοινό θέμα «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας» οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας European Week for Waste Reduction (EWWR).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν συγκεκριμένη δράση, η οποία θα εστιάζει στο τρίπτυχο «Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση» (Reduce, Reuse, Recycle). Η λέξη-κλειδί στην EWWR 2021 είναι η συνεργασία μεταξύ ατόμων ή ομάδων ανθρώπων για να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε μαζί κοινότητες βασισμένες στην προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, με στόχο στη μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής.

Η κυκλική οικονομία το θέμα των δράσεων

Οι αβέβαιοι καιροί μας έδειξαν τη σημασία της ανθρώπινης επαφής αλλά, κυρίως, τη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι στην αλλαγή των καθημερινών συνηθειών. Η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας πρέπει να εξαπλωθεί σε τοπικό επίπεδο, σε σπίτια, γραφεία, σχολεία, εργοστάσια, αγορές, δημαρχεία, τοπικούς οργανισμούς, αγροκτήματα κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για ένα κόσμο με λιγότερα απόβλητα. Το διάστημα υλοποίησης των δράσεων είναι μεταξύ 20 έως 28 Νοεμβρίου 2021.

Στην ιστοσελίδα ewwr.eu θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εγγραφή σας, εργαλεία, οδηγίες και ιδέες για τη διοργάνωση δράσεων και παρουσίαση βραβευμένων δράσεων. Οι καταχωρήσεις των δράσεων λήγουν στις 12 Νοεμβρίου 2021. Πέρυσι, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων υλοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός δράσεων λόγο της γενικευμένης καραντίνας.

Όροι συμμετοχής

Με την καταχώρηση μιας δράσης στην EWWR, οι διοργανωτές συμφωνούν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Διοργανωτές δράσεων

Ο διοργανωτής που υποβάλλει πρόταση για δράση στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δημόσια διοίκηση και οργανισμοί
 • ΜΚΟ και φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος
 • Επιχειρήσεις / Βιομηχανία
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Πολίτες

Ημερομηνίες των δράσεων

Η δράση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της EWWR 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20 και 28 Νοεμβρίου 2021.*
* Δραστηριότητες σχετικές με την EWWR που πραγματοποιήθηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους μπορούν επίσης να εγγραφούν με την προϋπόθεση να οργανωθεί μια δράση παρουσίασής τους κατά τη διάρκεια της EWWR.

Δεσμεύσεις του διοργανωτή δράσης:

 • Οι δράσεις EWWR θα αναληφθούν από Διοργανωτές Δράσης με σαφώς προσδιορισμένη ταυτότητα.
 • Οι δράσεις πρέπει να επικυρώνονται επισήμως από τον εγχώριο συντονιστή της EWWR. Για την Ελλάδα, συντονιστής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ (www.eoan.gr).
 • Η επικυρωμένη δράση θα είναι νομότυπη και θα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τους τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή της.
 • Η δράση δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση πολιτικού ή θρησκευτικού σκοπού και δεν θα παραβιάζει τα χρηστά ήθη.
 • Η δράση θα είναι μη κερδοσκοπική και η συμμετοχή των πολιτών θα είναι δωρεάν.
 • Σε καμία περίπτωση η δράση δεν θα επικεντρώνεται σε προϊόν ή εμπορικό σήμα.
 • Το λογότυπο της EWWR θα χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο της επικυρωμένης δράσης.
 • Εφόσον το επιθυμούν, οι επικυρωμένες δράσεις θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία για επιλογή τους ως υποψήφιες για τα απονεμόμενα βραβεία της EWWR.

Περιεχόμενο δράσεων της EWWR

Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από μια σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών, που βασίζονται σε μια ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων η οποία δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη κατά πρώτο λόγο (το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ). Σύμφωνα με αυτήν την ιεραρχία, η EWWR δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας στη διαχείριση των αποβλήτων.

Μια δράση στην EWWR πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

 • Αυστηρή αποφυγή και μείωση των αποβλήτων στην πηγή: ενέργειες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον επείγοντα περιορισμό της ποσότητας των αποβλήτων που παράγουμε. Η δράση θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αποφυγής ή μείωσης των αποβλήτων στην πηγή (π.χ. επιλέγουμε προϊόντα που έχουν μικρή ή καθόλου συσκευασία, εκείνα που φέρουν οικολογικό σήμα, επιλογή άυλων δώρων, κλπ).
 • Επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: ενέργειες που επιδιώκουν να υπενθυμίσουν στο κοινό ότι τα προϊόντα μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή, ενέργειες που προωθούν την καθυστέρηση της αγοράς ενός νέου προϊόντος επιλέγοντας την επισκευή, να ενθαρρύνουν τη δωρεά προϊόντων που δεν χρειάζονται πλέον, ενέργειες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του καταναλωτή επιλέγοντας επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, κλπ.
 • Διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων: ενέργειες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση των πολιτών στη διαλογή των αποβλήτων φέρνοντάς τα στο κατάλληλο συλλέκτη, οργανώνοντας επισκέψεις ενημέρωσης σε εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης, κλπ.
 • Δράσεις καθαρισμού: δράσεις που επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ποσότητα των απορριμμάτων που απορρίπτονται στη φύση και τη συλλογή αποβλήτων που απορρίπτονται παράνομα σε δάση, σε παραλίες, σε όχθες ποταμών, κλπ.
 • Κάθε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων έχει τη δική της θεματική ενότητα. Για το 2021 είναι οι “Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας” και αναφέρεται στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινότητες κυκλικής οικονομίας στη μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προτεινόμενη δράση εστιάζει εξ ολοκλήρου σε ένα θέμα διαφορετικό από αυτά που αναφέρονται παραπάνω θα απορριφθεί. Για παράδειγμα, θα απορριφθούν δράσεις που βασίζονται σε αποτέφρωση αποβλήτων ή άλλη επεξεργασία με “σπατάλη ενέργειας”. Τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μέρος μιας δράσης της EWWR, αλλά πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην προτεραιότητα της πρόληψης.

Ασφάλεια δεδομένων

Με την εγγραφή μιας δράσης στην ewwr.eu, ο διοργανωτής της δράσης συμφωνεί να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη δράση, όπως ζητούνται στη φόρμα εγγραφής.
Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπεί, τον ιστότοπο του, τη διεύθυνση, τα προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας, την περιγραφή της δράσης, την ημερομηνία διεξαγωγής και το θέμα που καλύπτει.

Είναι σημαντικό να παρέχετε δημόσια τα στοιχεία επικοινωνίας έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας όταν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση σας.
Οι πληροφορίες που δίνονται δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

Φωτογραφίες και βίντεο

Συμφωνείτε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράζεστε με τον Συντονιστή των δράσεων ή και με τη γραμματεία της EWWR, ενδέχεται να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα Flickr, στην ψηφιακή γκαλερί φωτογραφιών της EWWR, ή στο κανάλι YouTube και να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της EWWR. Δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

Εάν δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας, αναφέρετέ το κατά την αποστολή του υλικού.

EWWR-ΕΟΑΝ

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗΠΑ: Αποτελεσματικότητα εμβολίων – Υποχρεωτικότητα άνω των 12 ετών
Επόμενο άρθροΚ. Σκρέκας: Ψήφος εμπιστοσύνης η προσφορά της ITALGAS SpA