Αρχική Ειδήσεις Εντυπωσιακή άνοδος της επισκεψιμότητας των Ιστοσελίδων των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Στην πρώτη θέση...

Εντυπωσιακή άνοδος της επισκεψιμότητας των Ιστοσελίδων των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Στην πρώτη θέση η Ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ

0
EKPA LOGO
Διαφήμιση

Εντυπωσιακή άνοδο της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους αλλά και των διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων που αξιοποιούνται στην τηλεκπαίδευση και τηλεσυνεργασία, πέτυχαν στην πλειονότητα τους τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η ανάλυση και μελέτη υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια περίπου επτά μηνών, το χρονικό διάστημα από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 16 Ιουλίου 2021, από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων (βλέπε πίνακα 1). Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων με την χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της Amazon.

Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων μπορεί να συλλέξει στοιχεία αναφορικά με τη θέση της ιστοσελίδας του κάθε Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση παγκοσμίως, τον μέσο ημερήσιο χρόνο παραμονής στην σελίδα, το μέσο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις-κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, παρατηρείται εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας σε ποσοστό 70% στην Ελλάδα για τουλάχιστον 16 από τα 23 ελληνικά πανεπιστήμια. Η άνοδος αυτή κυμαίνεται από 28 έως και 2.376 θέσεις! Παράλληλα, σε πολύ υψηλά επίπεδα παρέμεινε τόσο η «δέσμευση» των χρηστών με την ιστοσελίδα, δηλαδή ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας ανά επισκέπτη, όσο και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Οι παράγοντες

Η άνοδος της επισκεψιμότητας των σελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

  • Στην εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεσυνεργασίας γενικότερα από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων. Σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% τα μαθήματα λόγω της πανδημίας πραγματοποιούντο με ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ενώ και για τις εξετάσεις που κυμαίνονταν από 30 λεπτά έως και 3 ώρες οι φοιτητές παρέμεναν διασυνδεμένοι με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες των ιδρυμάτων (π.χ eclass) για να συμμετάσχουν και να αξιολογηθούν.
  • Στο γεγονός ότι τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων χρήσιμο περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα.
  •  Στην αναζήτηση από το ευρύτερο κοινό ενημερωτικού υλικού, επιστημονικών δημοσιεύσεων και γενικότερα πληροφοριών που αφορούν τον COVID-19 και την αντιμετώπιση του.

Η κατάταξη των Πανεπιστημίων

Στην 1η θέση σε επισκεψιμότητα μεταξύ των ιστότοπων των 23 Ελληνικών Πανεπιστημίων βρίσκεται η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην 72η θέση στην Ελλάδα έχοντας ανέβει 111 θέσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020. Από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι κάθε χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και τους συνδεδεμένους με αυτήν ιστότοπους του ΕΚΠΑ κατά μέσο όρο 6,4 φορές την ημέρα παραμένοντας σε αυτή περίπου 6 λεπτά. Με βάση τα στοιχεία περίπου το 60% των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή ιστότοπων του ΕΚΠΑ, επισκέφθηκαν και επισκέπτονται ξανά τους διαδικτυακούς του τόπους.

Οι ανωτέρω υψηλές επιδόσεις επισκεψιμότητας αποδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των χρηστών και γενικότερα του κοινού, το οποίο αναζήτησε έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, πληροφορίες και οδηγίες για την κατανόηση και αντιμετώπιση του COVID -19.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 παρακάτω, μετά την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ ακολουθεί σε επισκεψιμότητα στη 2η θέση και στην 95η στην Ελλάδα, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (του κατ’ εξοχήν Πανεπιστημίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.). Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΕΑΠ επιτυγχάνει το καλύτερο ποσοστό μοναδικών επισκεπτών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων (15,8%), στοιχείο που δείχνει ότι το 84% περίπου των χρηστών επισκέπτονται ξανά την ιστοσελίδα του.
Στην 3η θέση του σχετικού πίνακα ανέβηκε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιώντας άνοδο 298 θέσεων (στην 104η θέση από την 402η θέση). Στην 4η θέση υποχώρησε η ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται στην 128η θέση έναντι της 216ης θέση στην Ελλάδα, που κατείχε τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ στην πρώτη πεντάδα βρέθηκε ύστερα από εντυπωσιακή άνοδο 445 θέσεων, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (στην 155η θέση από την 600η θέση τον προηγούμενο Δεκέμβριο του 2020).

Η Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ανέβηκε στην 6η θέση μεταξύ των αντίστοιχων ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων (σε σχέση με την 14η θέση τον Δεκέμβριο του 2020) και στην 214η θέση στην Ελλάδα, είναι η ιστοσελίδα με τον υψηλότερο μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών (13:56 λεπτά), ενώ τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων επισκέψεων ανά επισκέπτη (7,1) επέτυχε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σημαντικό επίτευγμα

Άξιο αναφοράς είναι και η επίδοση των ιστοσελίδων νέων Πανεπιστημίων, τα οποία ξεκίνησαν την λειτουργία τους από το 2018 και μετά. Παρά το περιορισμένο σχετικά χρονικό διάστημα λειτουργίας, οι ιστοσελίδες αυτές κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο και δέσμευση χρηστών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέσα σε διάστημα περίπου επτά μηνών πέτυχε άνοδο 594 θέσεων στην Ελλάδα, (στην 230η θέση, από την 824η θέση τον Δεκέμβριο) ανεβαίνοντας στην 8η θέση μεταξύ των ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων από την 14η θέση τον Δεκέμβριο του 2020.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, ο όγκος και η αλληλεπιδραστικότητα με το περιεχόμενο της αποτελούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης σε σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα της Webometrics.

UNI
Πίνακας: Μηχανή Αναζήτησης Alexa.com
Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕΡΓΑΝΗ: Ανοίγει για τις αναστολές συμβάσεων του Ιουλίου
Επόμενο άρθροΓαλλία: Πρεμιέρα σήμερα για το «διαβατήριο υγείας»