Αρχική Ελλάδα Ελλάδα 2.0: Έναρξη πρώτων έργων – Κτηματολόγιο, οδικά δίκτυα, πολεοδομικά σχέδια

Ελλάδα 2.0: Έναρξη πρώτων έργων – Κτηματολόγιο, οδικά δίκτυα, πολεοδομικά σχέδια

0
roadway
ΕΙκόνα: UNSPLASH/Jose De Queiroz
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Την έναρξη των 12 πρώτων έργων του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ, εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ αυτών έργα για το Κτηματολόγιο, τη δικτύωση, τους οδικούς άξονες και τα πολεοδομικά σχέδια.

tweet mitsotakis

«Στο επίκεντρο των 12 πρώτων έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ”Ελλάδα 2.0” είναι ο εκσυγχρονισμός υποδομών του Δημοσίου που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες του κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές σε εφαλτήριο ανάπτυξης», έγραψε στο Twitter o κ. Μητσοτάκης.

Αναβάθμιση Υπηρεσιών

  • Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους  φορολογούμενους. Προϋπολογισμός: 12,2 εκατ. ευρώ
  • Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου. Με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση. Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ.Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
  • Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ. Είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
  • Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα. Δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Βελτίωση υπηρεσιών κράτους για πολίτες και επιχειρήσεις

  • Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων. Δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών. Θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services. Για να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C. Αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ.Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Εικόνα

  • Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς πολίτες, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Προϋπολογισμός : 5,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Οδικά δίκτυα – Κτηματολόγιο – Πολεοδομικά σχέδια

  • Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του Ε65 μήκους 70,5 χλμ που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο. Για να αναβαθμιστεί η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Κεντρική Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισμός: 480 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών.
  • Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλάκεια της χώρας. Ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκατ. σελίδες. Και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ώστε τα αρχεία να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Προϋπολογισμός: 242,4 εκατ. ευρώ.
  • Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο. Χχρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων και επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών. Προϋπολογισμός: 345,2 εκατ. ευρώ. Φορέας Υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ακρόπολη

Αποκατάσταση – Συντήρηση – Ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών. Αφορά σε εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις. Το έργο καθιστά δυνατή τη διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου. Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ. Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Πολιτισμού.

Ψηφιακή Μέριμνα

Προς ένταξη βρίσκεται και το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα. Ήδη παρέχει – με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.

Διαφήμιση