Αρχική Περιβάλλον Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργών σεισμικών ρηγμάτων από την ΕΑΓΜΕ

Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργών σεισμικών ρηγμάτων από την ΕΑΓΜΕ

0
ΣΕΙΣΜΟΣ
Εικόνα: ΟΑΣΠ
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Τη δημιουργία, λειτουργία, ενημέρωση και συντήρηση της Βάσης Δεδομένων Ενεργών Σεισμικών Ρηγμάτων της χώρας αναλαμβάνει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).  Θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο μελέτης για επιστήμονες και ενημέρωσης για τους πολίτες στην αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Επιστημονικό δυναμικό

Η ΕΑΓΜΕ διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για τη λειτουργία και υποστήριξη αυτού του προγράμματος. Θα καλύψει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και θα συγκεντρώσει τα δεδομένα που προέρχονται και από άλλους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια της χώρας. Τη συγκεκριμένη απόφαση έλαβε η Μόνιμη Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής του ΟΑΣΠ. Για το συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέωνκαι για την άρτια επιστημονική εκτέλεση και παρουσίαση ορίσθηκε επιστημονική επιτροπή. Αποτελούμενη από τους Δημήτρη Γαλανάκη (ΕΑΓΜΕ, συντονιστής της επιτροπής), Σπυρίδωνα Παυλίδη (καθηγητής ΑΠΘ), Αθανάσιο Γκανά (ερευνητής Ε.Α.Α), Ιωάννη Κουκουβέλα (καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών). Καθώς και τους Σπυρίδωνα Λαλεχό (δρ. γεωλόγος ΟΑΣΠ), Χαράλαμπο Κράνη (καθηγητής ΕΚΠΑ) και Δημήτριο Σακελλαρίου (ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ).

Υλοποίηση μέσω ΔΦΥΤΕΚ

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΕΑΓΜΕ. Υλοποιείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ). Ήδη η ΕΑΓΜΕ υλοποιεί δύο έργα με κύριο αντικείμενο τα ενεργά σεισμικά ρήγματα της χώρας. Το πρώτο αφορά στην Επίδραση Ενεργών Ρηξιγενών Δομών σε Περιοχές με Βιομηχανική Δραστηριότητα. Το δεύτερο την Αναθεώρηση του Σεισμοτεκτονικού Χάρτη της Χώρας και την Εναρμόνιση με Νέες Τεχνολογίες και Γεωβάσεις. Η ΔΦΥΤΕΚ έχει ήδη υλοποιήσει μέρος των προβλεπόμενων εργασιών με ιδία μέσα, με δεδομένα που προέρχονται αποκλειστικά από μελέτες και εργασίες της ΕΑΓΜΕ.

Διαφήμιση