Αρχική Επιστήμη Σημαντικές διακρίσεις για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη διεθνών Πανεπιστημίων ARWU

Σημαντικές διακρίσεις για το ΕΚΠΑ στην κατάταξη διεθνών Πανεπιστημίων ARWU

0
ΕΚΠΑ
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στην κατάταξη Academic Ranking of World Universities (ARWU) που ανακοινώθηκε στις 26 Μαΐου 2021 από το ShanghaiJiaotong University.

H ARWU, αφορά τις επιμέρους κατατάξεις για το 2021 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, σε κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. 

Μεθοδολογικά, η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και 54 επιμέρους ακαδημαϊκές ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού τους αντικειμένου.

Πάνω από 1800 Πανεπιστήμια από 93 χώρες, συμπεριελήφθησαν στη φετινούς πίνακες. Η αρχική αξιολόγηση αφορούσε 4000 Πανεπιστήμια, από τα οποία ξεχώρισαν τελικά τα 1800.

Η κατάταξη χρησιμοποιεί μια σειρά αντικειμενικών ακαδημαϊκών δεικτών και δεδομένων για τη μέτρηση της απόδοσης των παγκόσμιων πανεπιστημίων στους επιμέρους επιστημονικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων διεθνών ακαδημαϊκών βραβείων, κορυφαίων ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, ποιότητας έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. 

Και φέτος τα αποτελέσματα της κατάταξης επιφύλαξαν σημαντικές  διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα το Ίδρυμα έχει 15 συμμετοχές στα top Πανεπιστήμια κάθε ακαδημαϊκής κατηγορίας επί συνόλου 54 κατηγοριών. Τα 15 αυτά ακαδημαϊκά αντικείμενα αντιστοιχούν ουσιαστικά σε 8 Τμήματα του Ιδρύματος (βλέπε πίνακα 1)

Πίνακας  1: ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020–2021  NKUOA
α/α Τμήμα / Σχολή ΕΚΠΑ Ακαδημαϊκό

Αντικείμενο

Θέση

στην Κατάταξη

1. Οδοντιατρική Σχολή Dentistry & Oral Sciences 101-150
2. Τμήμα Νοσηλευτικής Nursing 101-150
3. Τμήμα Φυσικής Physics 101-150
Atmospheric Science 201-300
4. Ιατρική Σχολή Public Health 151-200
Clinical Medicine 201-300
Medical Technology 201-300
5. Τμήμα Φαρμακευτικής Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 201-300

6.

Τμήμα Βιολογίας

Human Biological Sciences

201-300

Biological Sciences 301-400
Biotechnology 401-500
7. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Earth Sciences 401-500
Environmental Science & Engineering 401-500

8.

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Telecommunication Engineering 201-300
Electrical and Electronic Engineering 401-500

Πηγή: shanghairanking 

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν τα εξής δεδομένα:

 • Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει τη θέση 101-150, παγκοσμίως στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences». Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 93,2/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 15 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London, κ.α). 
 • Η σημαντική επιτυχία του Τμήματος Νοσηλευτικής το οποίο παραμένει στις θέσεις 101-150, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 83,5/100.
 • Η επίδοση της Ιατρικής Σχολής,  η οποία και φέτος συμμετέχει στο top των Πανεπιστημίων παγκοσμίως σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα. Η καλύτερη επίδοση επιτεύχθηκε στο αντικείμενο «Public Health», το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 151-200.

Ακόμα, σε εξαιρετικές θέσεις βρίσκονται:

 • Το Τμήμα Φυσικής για το 2021 καταλαμβάνει τη θέση 101-150 στο αντικείμενο «Physics», και στο αντικείμενο «Atmospheric Science», βρίσκεται στη θέση 201-300.
 • Το Τμήμα Φαρμακευτικής βρίσκεται στις θέσεις 201-300 στο αντικείμενο «Pharmacy & Pharmaceutical Sciences»
 • Η σημαντική επιτυχία του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο διακρίθηκε όπως και πέρυσι, σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα, με καλύτερη επίδοση στο αντικείμενο Human Biological Sciences,το οποίο βρίσκεται θέση 201-300.
 • Ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που διακρίνεται σε δύο ακαδημαϊκούς τομείς, με καλύτερη επίδοση στον τομέα «Telecommunication Engineering» στις θέσεις 201-300.
 • Αντίστοιχα το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος διακρίθηκε σε δύο τομείς, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα «Earth Sciences» και στον τομέα «Environmental Science & Engineering». 

Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στην κατάταξη είναι αυστηρές

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να μπορέσει ένα Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την περίοδο 2015-2019.

Το κατώτατο όριο διαφέρει ανά ακαδημαϊκή ενότητα και κυμαίνονται από 25 (π.χ. αεροδιαστημική μηχανική, επικοινωνίες, δημόσια διοίκηση κ.λπ.) μέχρι 200 δημοσιεύσεις (π.χ. φυσική, βιολογία, χημεία, κλινική ιατρική κ.λπ.). Ακολούθως, η ανάλυση των δημοσιεύσεων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε 5 δείκτες από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά.

Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου. Βιβλιομετρικά δεδομένα έχουν ληφθεί από τις βάσεις Web of Science and InCites.

Στην κατάταξη του 2021, ο δείκτης διεθνών ακαδημαϊκών βραβείων βασίστηκε στην έρευνα ακαδημαϊκής αριστείας (AES) που διεξήγαγε η ShanghaiRanking.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, 1122 καθηγητές από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου είχαν συμμετάσχει στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 95 πανεπιστήμια και 17 χώρες / περιοχές, καλύπτοντας 64 επιστημονικούς τομείς. Οι απαντήσεις τους ανέδειξαν 164 κορυφαία περιοδικά σε 48 επιστημονικούς τομείς, 32 κορυφαία βραβεία σε 27 τομείς και 26 κορυφαία συνέδρια για την Επιστήμη & Μηχανική Υπολογιστών.

Σημαντικοί δείκτες

Οι δείκτες πάνω στους οποίους βασίζεται η κατάταξη είναι οι ακόλουθοι:

 • Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB).
 • Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου. (Δείκτης CNCI).
 • Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC).
 • Αριθμός άρθρων Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP).
 • Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD).

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής  κοινότητας του Ιδρύματος, διότι συνέβαλλαν αποφασιστικά, μέσα από το σημαντικό και πολυδιάστατο επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο, στην επίτευξη αυτών των ιδιαίτερα τιμητικών επιδόσεων για το Ίδρυμα μας.

Οι επιτυχίες αυτές καθίστανται ακόμη πιο σημαντικές αν ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες και τα εμπόδια στην υλοποίηση του ακαδημαϊκού έργου, που επέφερε η πανδημία. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με όλες τις δυνάμεις την προσπάθεια για την ανάδειξη του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , ενός έργου που ωφελεί και επιδρά θετικά στην παγκόσμια κοινότητα.

 

Διαφήμιση