Αρχική Περιβάλλον project PARALIES: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα

project PARALIES: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα

0
παράλιες
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Στην μείωση των επιπτώσεων της ανθρώπινης παρουσίας στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα των παραλιών στοχεύει η πρωτοβουλία project PARALIES, η οποία ξεκίνησε επίσημα τις δράσεις της στις 2 Ιουνίου 2021.

Πρόκειται για μία καινοτόμα πρωτοβουλία η οποία υλοποιείται μέσω της υιοθεσίας συγκεκριμένων παραλιών, για το σύνολο της θερινής περιόδου 2021, από εταιρείες οι οποίες έχουν αυξημένες περιβαλλοντικές ευαισθησίες και θέλουν να έχουν ενεργή κοινωνική συνεισφορά μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής τους σε δράσεις προστασίας αλλά και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Που θα δραστηριοποιηθεί το project PARALIES

Το project PARALIES φέτος θα δραστηριοποιηθεί στις παραλίες Μαρίκες και Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας και στο σύνολο της παραλίας που βρίσκεται εντός του Προστατευόμενου Πάρκου Σχινιά.

Ανάδοχοι υιοθεσίας των παραλιών αυτών είναι οι εταιρείες:

 • Elbisco
 • Ευρωπαϊκή Πίστη
 • Avin
 • Vassia Kostara Limited Collections
 • Circular Independence
 • Terra Nova

Στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας project PARALIES, η οποία πραγματοποιείται από την εταιρεία The Blue Oxygen, ιδιαίτερης σημασίας είναι η ουσιαστική υποστήριξη:

 • του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου
 • του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας
 • του Δήμου Μαραθώνα
 • του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενου Πάρκου Σχινιά

project PARALIES

Τι περιλαμβάνεται στις δράσεις

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη την θερινή περίοδο (έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2021) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES περιλαμβάνουν:

 • τον καθημερινό καθαρισμό των παραλιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
 • την χωριστή συλλογή (πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, σύμμεικτα απόβλητα) των απορριμμάτων που παράγονται στις παραλίες από τους λουόμενους
 • την καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων των συλλεγόμενων αποβλήτων
 • την προώθηση προς ανακύκλωση των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών
 • την προσφορά ειδικών σταχτοδοχείων παραλίας
 • την ενημέρωση των λουόμενων για την σημασία της προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος

Κατά τις 2 πρώτες ημέρες που πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί στις παραλίες που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES, συλλέχθηκαν συνολικά 109,04 Kg αποβλήτων που αντιστοιχούσαν σε περίπου 12.840 τεμάχια διαφόρων υλικών και μεγεθών.

Τα επικρατέστερα είδη που συλλέχθηκαν ανά παραλία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

project PARALIES

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την αναλυτική καταγραφή των αποβλήτων που συλλέχθησαν κατά τον καθαρισμό των παραλιών κατέδειξαν ότι η παρουσία των συγκεκριμένων 3 ειδών αποβλήτων στις παραλίες είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην επί πολλών ετών συσσώρευση αυτών των αποβλήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Αυτό καθιστά το έργο αποκατάστασης των παραλιών επίπονο καθώς και χρονικά μακροσκελές προκειμένου να εξασφαλιστεί η σε ικανοποιητικό βαθμό απομάκρυνση αυτών των αποβλήτων από τις παραλίες.

Παράλληλα τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις των παραλιών, οι ειδικοί κάδοι μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή των αποβλήτων που παράγονται από τους λουόμενους.

Project Paralies Cover

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του project PARALIES θα υπολογιστεί και αναλυθεί σε ειδική έκθεση στο τέλος της θερινής περιόδου, ενώ τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των αποβλήτων που θα συλλεχθούν θα υποβληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς και στην εφαρμογή Marine Litter Watch της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαφήμιση