Αρχική Ειδήσεις ΟΠΑ: Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΠΑ: Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

0
ΟΠΑ
Εικόνα: aueb

Σύνταξη: ecozen.gr

Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατατάχθηκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai (Academic Ranking of World Universities).

Ο Shanghai Ranking, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς αξιολόγησης διεθνώς, συγκέντρωσε δεδομένα από 4.000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και κατέταξε τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο για το 2021.

Το ΟΠΑ κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 201-300 για το 2021, ενώ μάλιστα ήταν και το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που συμπεριλήφθηκε στα κορυφαία 400 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στο εν λόγω πεδίο.
Μάλιστα, το πανεπιστήμιο βρέθηκε σε υψηλότερη θέση κατάταξης, καθώς στην αξιολόγηση του 2020 είχε καταταχθεί μεταξύ των θέσεων 301-400.
“Η νέα διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί απόδειξη του σταθερού προσανατολισμού μας στην αριστεία” δήλωσε σχετικά ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης.
Ενώ, όπως πρόσθεσε στη συνέχεια: “Το παραγόμενο επιστημονικό έργο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας του ερευνητικού προσωπικού μας.”
Σημειώνεται ότι για την κατάταξη των Πανεπιστημίων στο πεδίο της “Διοίκησης Επιχειρήσεων” συγκεντρώθηκαν ερευνητικά δεδομένα από τον διαδικτυακή επιστημονική βάση δεδομένων “Web of Science” και τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν:
  • ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά
  • ο αριθμός των αναφορών ανά δημοσίευση
  • ο αριθμός των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες.
Διαφήμιση