Αρχική Περιβάλλον Καύσωνας: Συστάσεις και έλεγχοι από το υπουργείο Εργασίας

Καύσωνας: Συστάσεις και έλεγχοι από το υπουργείο Εργασίας

0
workers

Σύνταξη: ecozen.gr

Συστάσεις προς τους εργοδότες για τις εργασιακές συνθήκες λόγω καύσωνα απευθύνει το υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα προαναγγέλλει τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων.

Λήψη μέτρων

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης του υπουργείου Εργασίας απέστειλε έγγραφο προς όλους τους δήμους. Ζητεί να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα. Να ορισθούν από τον εκάστοτε δήμο οι κλιματιζόμενοι χώροι που θα είναι διαθέσιμα για διημέρευση. Και προσβάσιμοι τουλάχιστον κατά τις ώρες από 10:00 έως 20:00 κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ενημέρωση των εν λόγω πολιτών, καθώς και για την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού. Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα και διανομή φιαλών νερού και ειδών πρώτης ανάγκης παρέχονται από τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 

Προληπτικοί έλεγχοι

Παράλληλα, με εγκύκλιο προς το ΣΕΠΕ που υπογράφει η Άννα Στρατινάκη, δίδεται εντολή διεξαγωγής προληπτικών ελέγχων. Για την αποφυγή της καταπόνησης των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε ελέγχους στις υπαίθριες εργασίες (π.χ. σε οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα). Καθώς και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους με θερμική καταπόνηση. Π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α.) και ιδίως στις χειρωνακτικές εργασίες. Εφιστάται επίσης ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ποινικές κυρώσεις

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών καθώς και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Λόγω της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού καλούνται οι εργοδότες, με τη βοήθεια του ιατρού εργασίας:

  • Να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους εργαζόμενους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και δυνητικά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης
  • Να εφαρμόζουν αυστηρά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης στους εργασιακούς χώρους
  • Να εφαρμόζουν συγχρόνως τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα στο χώρο εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την μείωση του κινδύνου για την μετάδοση της νόσου COVID-19. 
Διαφήμιση