Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Νερό: Γιατί είναι το εμπόρευμα του μέλλοντος

Νερό: Γιατί είναι το εμπόρευμα του μέλλοντος

0
Νερό ben clayton
Νερό
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Όλα δείχνουν ότι το νερό είναι το εμπόρευμα του μέλλοντος. Πρόκειται για κλάδο που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών την επόμενη δεκαετία ενώ στην Κομισιόν κάνουν ήδη σχέδια για τη δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Η συγκεκριμένη ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή θα αφορά  τόσο τις επενδύσεις που θα γίνουν αλλά και την τιμολόγηση του πόσιμου νερού.

Γιατί τόσο ενδιαφέρον για το νερό;

Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους στη Γη και απαραίτητο για την επιβίωση όλων των ειδών.  Τις επόμενες δεκαετίες και έως το 2050 αναμένεται ότι η ζήτηση για το νερό θα αυξηθεί κατά 55% λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Το πόσιμο νερό, όμως, δεν θα είναι αρκετό για όλους καθώς η πρόσβαση σε αυτό συνεχώς μειώνεται.  Με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, το νερό γίνεται όλο και πιο σπάνιο.

Με απλά λόγια αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται η παροχή, ειδικά του πόσιμου νερού.  Τα ποσοστά χρήσης νερού παγκοσμίως αυξάνουν δύο φορές περισσότερο απ’ ότι ο πληθυσμός.

Οι εκτιμώμενες ετήσιες αυξήσεις κατανάλωσης νερού αναμένεται να κινηθούν από 22% έως 32% έως το 2050. Έως τότε ο μισός πληθυσμός του πλανήτη δεν θα έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Η εικόνα είναι σαφής: η παροχή νερού δεν καλύπτει τη ζήτηση.

water
Drinkable water

Οι πολιτικές του νερού

Οι πολιτικές που ήδη έχουν ανακοινωθεί στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015 για το περιβάλλον και οι στρατηγικές κυκλικής οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης στοχεύουν στην ενδεδειγμένη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Συζητήσεις γίνονται και στην ΕΕ με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο ρύθμισης που θα σχετίζεται με περιβαλλοντικά πρότυπα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει θέματα ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου ύδατος και των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την περιορισμένη διαθεσιμότητα των υδατικών αποθεμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας απαιτούνται επενδύσεις τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων την επόμενη δεκαετία για να καλυφθεί η ζήτηση του 20% του παγκόσμιου πληθυσμού ενώ ιδιωτικές εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν και να προσφέρουν οικονομική βοήθεια σε αυτές τις επενδύσεις.

Οι εταιρίες που θα καταφέρουν να παρέχουν καινοτόμες λύσεις σε θέματα προστασίας και επεξεργασίας του νερού θα είναι αυτές που θα έχουν τα περισσότερα κέρδη στο μέλλον.

Διαφήμιση