Αρχική COVID-19 Alpha Bank: Στηρίζει μέσω του “ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ” τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί...

Alpha Bank: Στηρίζει μέσω του “ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ” τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία

0
Χρήματα Λεφτά
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Η Alpha Bank, στηρίζει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, με μείωση κατά τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους εντός του 2020 και σε σχέση με το 2019.

Η τράπεζα εκπληρώνοντας την αποστολή της ως σημείο αναφοράς για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, συμμετέχει ενεργά στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών «Γέφυρα ΙΙ» που προβλέπει την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που κατά το 2020 παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 20% συγκριτικά με το 2019.

Συγκεκριμένα, παρέχει κρατική ενίσχυση υπό τη μορφή συνεισφοράς στις μηνιαίες δόσεις των δανείων (κεφάλαιο και τόκοι) έως 90% για μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και μπορεί να  συμπεριλάβει εξυπηρετούμενες οφειλές, οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, και οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή καταγγελμένες

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014), καθώς και ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι  επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται ως πληττόμενοι βάσει Κωδικού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του Προγράμματος. 

Αίτηση και προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)  του Υπουργείου Οικονομικών “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ” χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet, έως και την 9.5.2021

Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), οι αιτούντες θα ενημερωθούν για το  ύψος της επιδότησης που δικαιούνται, καθώς και για τυχόν πρόσθετες ενέργειες που είναι  απαραίτητες για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι  διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank και στα Καταστήματα της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα.

Διαφήμιση