Αρχική Ανακύκλωση Πέντε στόχοι στο Στρατηγικό Σχέδιο ΕΟΑΝ 2020 – 2022

Πέντε στόχοι στο Στρατηγικό Σχέδιο ΕΟΑΝ 2020 – 2022

0
ΕΟΑΝ 1
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) το Στρατηγικό Σχέδιο του Οργανισμού για την περίοδο 2020 – 2022.

Υπηρετώντας το σκοπό του ΕΟΑΝ, που είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων. Το σχέδιο αναδεικνύει τους πέντε κύριους στρατηγικούς στόχους:

  • Μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης.
  • Αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
  • Ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του ερευνητικού έργου του Οργανισμού.
  • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού.

ΕΟΑΝ

Σκοπός του ΕΟΑΝ είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης. Καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των μέτρων και προγραμμάτων αυτών.

ΕΟΑΝ: πυλώνας υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής

«Ο ΕΟΑΝ αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση μιας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νίκος Χιωτάκης.

Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως κόμβος συντονισμού όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια, των φορέων της:

  • Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  • Αγοράς.
  • Κοινωνίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την επόμενη διετία είναι ένας συγκροτημένος οδικός χάρτης δράσεων. Συνεργασιών και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

«Έχουμε σχεδιάσει μια συγκροτημένη, πολυεπίπεδη στρατηγική. Με επίκεντρο την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με όλους τους φορείς. Και βεβαίως την ενθάρρυνση των πολιτών, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών στην καθημερινότητά τους.

Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε την εξέλιξη του ΕΟΑΝ σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό, με αναβαθμισμένες διοικητικές ικανότητες και εργαλεία για την υλοποίηση της αποστολής του» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ, κ. Ιωάννης Σιδέρης.

Συνεκτικό πλέγμα δράσεων και συνεργασιών

Κάθε ένας από τους πέντε στρατηγικούς στόχους του ΕΟΑΝ θα επιδιωχθεί την επόμενη περίοδο, μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων. Αλλά και συμπράξεων και συνεργασιών με συναρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, με σκοπό τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από δράσεις. Οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση υφιστάμενων μέτρων πρόληψης, καθώς και την εκπόνηση νέων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, επίσης, οι δράσεις αξιοποίησης του περιβαλλοντικού τέλους. Παράλληλα, προβλέπονται και δράσεις αξιοποίησης δευτερογενών υλικών, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για υλικά όπως πλαστικά αλιευτικά εργαλεία, γεωργικά πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, παιχνίδια κ.ά.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για τη βελτιστοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και των όρων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς για την αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών.

Τομέα προτεραιότητας αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής.

Σημαντικό μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά τη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με σκοπό την παρακολούθηση των επιδόσεων τους σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και την υποστήριξη σχετικών πρωτοβουλιών.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here