Αρχική Περιβάλλον ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ: Ένας εταιρικός πολίτης εν δράσει για το περιβάλλον

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ: Ένας εταιρικός πολίτης εν δράσει για το περιβάλλον

0
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που εξελίχθηκε με τα χρόνια σε εταιρική «πολιτοσύνη», αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ένα από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της.

Η διοίκηση της παραχωρησιούχου της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» επενδύει σταθερά από το 2009 μέχρι σήμερα, ένα προϋπολογισμένο ετήσιο χρηματικό ποσό στην υποστήριξη ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας.

Υποστηρίζει δράσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες και αειφόρες πρακτικές, που επικαιροποιούνται, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρηματικών κοινωνών (stakeholders) αποβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών ή την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αξιολογείται σε ετήσια βάση, τόσο εσωτερικά, όσο και στο επίπεδο του Ομίλου VINCΙ (κυρίου μετόχου της εταιρείας).

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. παρακολουθεί επί σειρά ετών τις εξελίξεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παίζει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της εταιρείας και λαμβάνεται υπόψη σε όλο το φάσμα που καλύπτει τη δραστηριότητά της.

Από τα χρόνια της κατασκευής της Γέφυρας, η εταιρεία είχε ως στόχο να κάνει τη λειτουργία της όσο το δυνατό πιο φιλική προς το περιβάλλον,σε συνέργεια με τους εργαζομένους της καθώς και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, μέσα από δράσεις προσανατολισμένες σε αειφόρες ενεργειακά πρακτικές παροτρύνοντας παράλληλα και άλλους επιχειρηματικούς κοινωνούς προς αυτή την κατεύθυνση.

ΓΕΦΥΡΑ

Πιστοποίηση

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 14001 που αφορά την «Προστασία του Περιβάλλοντος και την εν γένει παρακολούθηση στης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων» ακολουθώντας τις απαιτήσεις του διεθνούς αυτού προτύπου.

Δεσμεύσεις

Το 2015 η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δημοσιοποίησε -μέσα από 10 σύντομες θεματικές ενότητες- μια λεπτομερή καταγραφή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει έναντι των «πολιτών-πελατών»που χρησιμοποιούν τη Γέφυρα.

Μεταξύ αυτών (Ενότητα 6 και Ενότητα 7) αναφέρονται και δεσμεύσεις που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια.

• Να χρησιμοποιούμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και να εκτελούμε εργασίες με υψηλές προδιαγραφές ως προς την ποιότητα, την υγιεινή & ασφάλεια.
• Να συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προκύπτουν από την εταιρική λειτουργία της Γέφυρας.
• Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στο πλευρό της κοινωνίας των πολιτών, διατηρώντας ταυτόχρονα ενεργή την πλατφόρμα δράσης “Κυανή Κοινωνία Κορινθιακού – Πατραϊκού”.
• Να ευαισθητοποιούμε τους πελάτες μας σχετικά με τον σεβασμό του περιβάλλοντος κατά τις μετακινήσεις τους και γενικά.

Σχεδιασμός

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που έχουν κύριο στόχο την ενημέρωση, τη συμμετοχή και την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί
βασική δέσμευση προκειμένου να λειτουργεί με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον.

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ

Γνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχειρησιακής της δράσης, έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική για την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, ούτως ώστε να συμβάλλει ενεργά στη μείωση εκπομπών ρύπων.

Σε μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών ρύπων, από το 2009 η εταιρεία περιόρισε τις ώρες λειτουργίας του διακοσμητικού φωτισμού της Γέφυρας κατά 90 λεπτά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις ημέρες δηλαδή κατά τις οποίες χρησιμοποιούνταν ο διακοσμητικός φωτισμός.

Επιπλέον από το 2012 και έπειτα αποφασίστηκε η διακοσμητική φωταγώγηση να τίθεται σε ισχύ μόνο τα Σάββατα, σε επετείους εθνικής εμβέλειας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις.

Με την εφαρμογή αυτού του μέτρου, η εταιρεία κατάφερε να αποτρέψει την έκλυση σημαντικών ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου ετησίως.

Σε επίπεδο συμβολισμού η ΓΕΦΥΡΑ δίνει κάθε χρόνο το παρόν στην «Παγκόσμια Εκστρατεία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή» συμμετέχοντας κάθε χρόνο από το 2008 στην παγκόσμια κινητοποίηση της WWFγια την «Ώρα της Γης» με τη διακοπή του διακοσμητικού της φωτισμού για μια ώρα κατά τη προγραμματισμένη ημερομηνία.

Η στάση αυτή αντικατόπτριζε τη στράτευσή της για μείωση και αντιστάθμιση ρύπων CO2 που προέκυπταν από την εταιρική λειτουργία της

Τον Ιούνιο του 2008 ξεκίνησε από τη Γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου η πρωτοβουλία της «Οικο – Οδήγησης».

Κατά τη διάρκεια εθελοντικών δράσεων, οι χρήστες της Γέφυρας ενημερώνονταν με χρηστικά έντυπα που έφεραν απλές συμβουλές, προκειμένου να μειώσουν δραστικά την εκπομπή ρύπων όταν οδηγούν.

Η οικολογική οδήγηση παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις καλές πρακτικές που υιοθετεί και πρεσβεύει η εταιρεία.

ρίο γέφυρα

Επαναλήφθηκε και το 2020, 11 χρόνια μετά, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου ηλεκτροκίνητου οχήματος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 και τη διανομή ενημερωτικού εντύπου με τίτλο «Ο 9λογος της οικολογικής οδήγησης» με μότο το «οδηγώ οικολογικά- οδηγώ οικονομικά».

Βελτιώνοντας δραστικά τα ενεργειακά δεδομένα εξυπηρέτησης των αναγκών λειτουργίας της Γέφυρας, η εταιρεία έχει προβεί σε αντικατάσταση των συστημάτων οδικού φωτισμού με άλλα τεχνολογίας LED, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική φροντίδα, με ποιοτική βελτίωση του φωτιστικού αποτελέσματος που προσφέρεται στους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ακολουθεί η σταδιακή αντικατάσταση του υπόλοιπου φωτισμού (περιοχή διοδίων, κτιριακών εγκαταστάσεων).

Επιπλέον έχει σχεδιαστεί και έπεται η τεχνολογική αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις με αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων από αντλίες θερμότητας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2019 το σύνολο της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη Γέφυρα προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ διασφαλίζεται μέσα από εγγυήσεις προέλευσης, μηδενίζοντας έτσι τις εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Με αυτό τον τρόπο, η εταιρία ελαττώνει δραστικότατα το συνολικό αποτύπωμά της όσον αφορά τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, με μία αντιστοιχία της τάξεως του 67% της συνολικής εκπομπής CO2 για τα τελευταία 3 έτη (2016-2018).

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 η ΓΕΦΥΡΑ ξεκίνησε τη σταδιακή αντικατάσταση του εταιρικού της στόλου, αποκτώντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημά της, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού κατά την εργασιακή καθημερινότητα, ενώ έχει δεσμευτεί για σταδιακή αντικατάσταση όλου του στόλου της τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον στους δύο χώρους στάθμευσης στις δύο πλευρές των διοδίων της Γέφυρας έχουν εγκατασταθεί δυο (2) φορτιστές παρέχοντας την ταυτόχρονη δυνατότητα φόρτισης 2+2 ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Δράσεις

Λόγω των αυστηρών περιορισμών που ίσχυσαν κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 2020, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. μπόρεσε να πραγματοποιήσει, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας τις ακόλουθες δράσεις:

05/06/2020
Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2020 (05/06/2020), η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. επικοινώνησε μέσα από ένα συνοπτικό infographic-video το χθες, το σήμερα και το αύριο των εταιρικών της πολιτικών για την περιβαλλοντική αειφορία.

Ο επίλογος του video είναι ειδικά αφιερωμένος στην οικολογική οδήγηση και σε απλούς κανόνες που μπορεί κάθε πολίτης να εφαρμόζει στην οδηγική του καθημερινότητα, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου, εξοικονομώντας καύσιμα/χρήματα και επιλέγοντας την οδό του μέτρου, που εντέλει εδραιώνει την οδική ασφάλεια.

22/09/2020
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ VINCICONCESSIONS ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 22/9/2020
H VINCIConcessions, τομέας παραχωρήσεων του Ομίλου VINCI, κυρίου μετόχου της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. οργάνωσε σε παγκόσμιο επίπεδο την εταιρική της «Ημέρα Περιβάλλοντος», οι εκδηλώσεις της οποίας -λόγω πανδημίας- έγιναν διαδικτυακά.
Σκοπός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν να αναδειχθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις για τρία πεδία προτεραιότητας που έχει επιλέξει ο Όμιλος VINCI:

• Δράση για το κλίμα
• Κυκλική Οικονομία
• Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε:

α) Δράσεις σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η VINCICONCESSIONS
β) Ζωντανές διαδικτυακές παρουσιάσεις αδελφών εταιρειών παραχώρησης ανά τον κόσμο, που εξέθεσαν διαδοχικά τις «πράσινες» πολιτικές τους.
γ) Μία κοινή για όλες τις χώρες διαδικτυακή ολομέλεια των εταιρειών, κατά την οποία ο κ. XavierHuillard, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, παρουσίασε τον θεσμό του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, από κοινού με τη Διεύθυνση της VINCIConcessions και εκπροσώπους των παραχωρήσεων.

Όλες αυτές οι ζωντανές συνδέσεις, όπως και η ολομέλεια, ήταν διαδικτυακά διαθέσιμες σε όλα τα μέλη του προσωπικού εταιρειών όπως η ΓΕΦΥΡΑ, τα οποία μπορούσαν να υποβάλλουν ερωτήσεις ζωντανά.

Οι δράσεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη ημέρα με τη συμμετοχή των εργαζόμενων σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, με έπαθλο ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για τον νικητή ή τη νικήτρια.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας 22/09 οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα μίας εκπαιδευτικής βόλτας στο τιμόνι του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου του εταιρικού της στόλου.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here