Αρχική Υγεία - Διατροφή Εξώδικα κατά εταιρείας courier, για τη διάθεση φαρμάκων

Εξώδικα κατά εταιρείας courier, για τη διάθεση φαρμάκων

0
Φάρμακα - Χάπι - Υγεία
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

“Φωτιές” έχει ανάψει διαφήμιση εταιρείας courier για την παράδοση φαρμάκων. Η εταιρεία ταχυμεταφορών εγκαινίασε μια νέα υπηρεσία.
Αναλαμβάνει την παραλαβή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα παραδίδει σε ασφαλισμένους.

Κάτι που “άναψε τα αίματα” στους κύκλους των φαρμακοποιών αλλά και στις φαρμακαποθήκες. Το “ποτήρι” ξεχείλισε όταν η εταιρεία courier διαβεβαίωσε πως έχει σχετική πιστοποίηση από τον ΕΟΠΥΥ.

Τι ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Διαδικασία

Οι υπεύθυνοι των φαρμακαποθηκών στην εξώδικη διαμαρτυρία τους, επικαλούνται την ισχύουσα νομοθεσία και λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Αναφέρουν τα εξής:

  • Ουδεμία τέτοια διαδικασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία κοινοτική και εθνική, όπου κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην εμπορία, διακίνηση, μεταφορά και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων ρυθμίζεται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις.
  • Η αποθήκευση μεταφορά και διανομή φαρμάκων απαιτεί συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συνθήκες και διαδικασίες και ως δραστηριότητα αδειοδοτείται από τον ΕΟΦ.
  • Η ευθύνη και η συμμετοχή του φαρμακοποιού, ο οποίος πρέπει να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους ασθενείς, πρέπει κατά τα ισχύοντα να εκτείνεται σε όλα τα στάδια διαδικασίας από την παραγωγή ως τη χορήγηση του φαρμάκου στο κοινό χωρίς την παρεμβολή ξένων συμφερόντων, μη εχόντων σχέση με το φαρμακευτικό επάγγελμα – λειτούργημα κατά την διακίνηση και λιανική εμπορία των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ενδεχόμενο αναζήτησης απαντήσεων στα δικαστήρια

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσαν τόσο τους αρμοδίους στο Υπουργείο Υγείας, όσο και την ίδια την εταιρεία. Και ζητούν να τους ενημερώσουν εγγράφως ποια “πιστοποίηση”, πότε και βάσει ποιών διατάξεων ο ΕΟΠΥΥ την χορήγησε στην εταιρεία courier.

Σε περίπτωση μη απάντησης γνωστοποίησαν ότι θα αναζητήσουν απαντήσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Διαφήμιση