Αρχική Ειδήσεις Πως η πανδημία αλλάζει την βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

Πως η πανδημία αλλάζει την βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

0
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Κάλεσμα στην Κομισιόν να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο βιομηχανικής στρατηγικής κάνουν οι ευρωβουλευτές. Το σχέδιο θα αφορά στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, στο πλαίσιο στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. 

Το Ευρωκοινοβούλιο τάσσεται υπέρ μιας στροφής στην βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση. Οι ευρωβουλευτές, ζητούν:

 • Η νέα στρατηγική να περιλαμβάνει φάση ανάκαμψης μετά την πανδημία.
 • Να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ψηφιακής και της περιβαλλοντικής μετάβασης.
 • Ενίσχυση της βιομηχανικής ανεξαρτησίας και στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με 486 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 102 αποχές, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να παρουσιάσει μια αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική.

Λόγω του ότι η αρχική στρατηγική που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2020, συνέπεσε με το πρώτο κύμα της νόσου COVID-19. Και παρουσιάστηκε πριν από την κατάρτιση του σχεδίου «Next Generation EU», άρα δε θα μπορούσε να έχει λάβει υπόψη τις συνέπειες της πανδημίας.

Η νέα στρατηγική πρέπει να αποτελείται από δύο διακριτές φάσεις. Εκ’ των οποίων η μία θα επικεντρώνεται στην ανάκαμψη και η άλλη στην ανοικοδόμηση και την ανθεκτικότητα.

 1. Η πρώτη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Κυρίως με την ανακεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων, τη διάσωση θέσεων εργασίας και την προσαρμογή της παραγωγής σε μια «νέα κανονικότητα» μετά την πανδημία.
 2. Η δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Με την επιδίωξη των στόχων της διττής μετάβασης και την ενίσχυση της βιομηχανικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.
  Αυτές απαιτούν ανταγωνιστική βιομηχανική βάση και μαζικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.
κλιματική αλλαγή
Πηγή Εικόνας: sofokleousin.gr

Διαχείριση της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η νέα στρατηγική πρέπει να βοηθήσει την ΕΕ πρωτίστως να φτάσει στην κλιματική ουδετερότητα.

Να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να διαχειριστεί τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Καθώς και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

Ισχυρός κοινωνικός πυλώνας

Θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα:

 • Να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών.
 • Να βοηθά τις περιφέρειες που έχουν πληγεί σοβαρά να ανακάμψουν οικονομικά και κοινωνικά.

Προσιτά φάρμακα για όλους

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης τη σημασία μιας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας.
Η οποία θα βασίζεται στην έρευνα, για τη διασφάλιση της παραγωγής υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτών φαρμάκων για όλους τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη και ζητούν εκ νέου την θέσπισης σχεδίου μείωσης του κινδύνου έλλειψης φαρμάκων.

«Το σχέδιο στρατηγικής μας για μια νέα και ισχυρή βιομηχανική στρατηγική δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να παράσχει στην ΕΕ ένα όραμα για τη βιομηχανία της, το οποίο εξέλειπε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο εισηγητής Κάρλο Καλέντα (Σοσιαλιστές, Iταλία).

Πώς αναμένεται να διαμορφωθεί το βιομηχανικό τοπίο της ΕΕ

Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% της οικονομίας της ΕΕ και απασχολεί περίπου 35 εκατομμύρια άτομα. Τροφοδοτώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Αντιπροσωπεύει το 80% των εξαγωγών αγαθών. Η ΕΕ συνιστά επίσης κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο και προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, η ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπει στις εταιρείες να συμβάλουν στους στόχους της για την κλιματική ουδετερότητα. Βάσει του χάρτη πορείας της Πράσινης Συμφωνίας.

Ο χάρτης προβλέπει τη στήριξη των εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), κατά τη μετάβαση τους σε μια ψηφιακή και ουδέτερη από άνθρακα οικονομία. Καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

άνθρακας

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, μια τέτοια στρατηγική πρέπει να είναι διττή:

 • Ένα στάδιο ανάκαμψης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενεργοποίηση της παραγωγής.
 • Προσαρμογή στην μετα-κορονοϊό εποχή ακολουθούμενη από την ανοικοδόμηση και τη βιομηχανική μεταμόρφωση.

Ενίσχυση των ΜμΕ για βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές. Καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν συσσωρεύσει χρέη λόγω των περιοριστικών μέτρων. Γεγονός που μειώνει την επενδυτική τους ικανότητα και επιβραδύνει την αναπτυξιακή τους πορεία.

Βοηθώντας τη βιομηχανία να ανακάμψει από την κοινωνικοοικονομική κρίση

Το ταμείο ανάκαμψης από τον COVID-19 αποτελεί μέρος του πρώτου σταδίου αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

Τα κονδύλια του ταμείου θα πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα με το επίπεδο των υφιστάμενων ζημιών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και το ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη ληφθεί μέσω των εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εταιρείες και ΜμΕ προσανατολισμένες προς τον ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό. Και συνεπώς, στην επένδυση σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.

Περιβάλλον

Επένδυση σε πιο πράσινες, ψηφιακές και καινοτόμες επιχειρήσεις

Η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εστιάζει, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία:

 • Αναζωογόνηση περιοχών που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιώντας το ταμείο δίκαιης μετάβασης, το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα.
 • Εστίαση στις κοινωνικές πτυχές της διαρθρωτικής αλλαγής.
 • Διασφάλιση της επένδυσης των επιδοτήσεων της ΕΕ σε περιβαλλοντικά βιώσιμες εταιρείες και ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης σε εταιρείες που βρίσκονται σε διαδικασία απανθρακοποίησης.
 • Χρήση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για την προστασία των κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό.
 • Ύπαρξη μιας φαρμακευτικής βιομηχανίας που βασίζεται στην έρευνα και κατάρτιση ενός σχέδιο για τον μετριασμό του κινδύνου έλλειψης φαρμάκων.
 • Αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας.
 • Χρήση αερίου ως δυνητικά πρωτοποριακή τεχνολογία με σκοπό την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και το υδρογόνο.
 • Επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας και δεδομένων, οικοδόμηση ενός καλύτερου συστήματος ψηφιακής φορολογίας και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη.
 • Αναθεώρηση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ για τη διασφάλιση παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here