Αρχική Περιβάλλον Οι δεσμεύσεις της Deloitte για την κλιματική αλλαγή έως το 2030

Οι δεσμεύσεις της Deloitte για την κλιματική αλλαγή έως το 2030

0
deloitte thumb
Διαφήμιση

Η Deloitte παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού
για την κλιματική αλλαγή. Και ανακοινώνει νέες δεσμεύσεις για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2030.

Συγκεκριμένα επεκτείνει τις δεσμεύσεις της για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ανακοινώνοντας την ανάπτυξη δύο επιπλέον προγραμμάτων που στηρίζονται σε δύο πυλώνες στρατηγικής. Και περιλαμβάνουν:

  • Την παροχή μιας διευρυμένης σειράς υπηρεσιών και πληροφοριών που προωθούν τη βιωσιμότητα και βοηθούν τους πελάτες της Deloitte.
    Με στόχο να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την επιχειρηματική τους αλυσίδα.
    Αυτό θα γίνεται μέσω της ανάπτυξης εργαλείων, μοντέλων, ιδεών που θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σκέφτονται και να ενεργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Τη δέσμευση της εταιρείας, μέσω του προγράμματος WorldClimate, για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων έως το 2030, «λειτουργώντας πράσινα» και επεκτείνοντας τον αντίκτυπό της πέρα από την ίδια την Deloitte.

Μέσω του WorldClimate η δέσμευση επικεντρώνεται σε τέσσερα σημεία:

1. Μηδενικές εκπομπές έως το 2030

Η Deloitte δεσμεύεται, για όλες τις Εταιρίες του Δικτύου της, για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων έως το 2030, εν όψει του χρονικού ορίου του 2050 που ορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού.

Ο συγκεκριμένος στόχος περιλαμβάνει τη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τα κτίρια γραφείων από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την μετατροπή του 100% του στόλου αυτοκινήτων σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Καθώς και τη συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Deloitte για την υιοθέτηση κοινών στόχων.

deloitte

2. Πράσινη λειτουργία

Η εταιρεία θα ευθυγραμμίσει τις κλιματικές πολιτικές, τις πρακτικές και τις ενέργειές της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ορίζοντας ένα υψηλόβαθμο στέλεχος σε κάθε περιοχή που θα είναι υπεύθυνο για την «πράσινη» στρατηγική.

3. Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Εμπλέκοντας και εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ως προς το τι καταναλώνουν, χρησιμοποιούν και αγοράζουν, θα φέρει θετική αλλαγή στη συμπεριφορά τους στις περιβαλλοντικές τους επιλογές, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

4. Ενίσχυση των συνεργασιών

Η Deloitte προτίθεται να συνεργαστεί με πελάτες, συνεργάτες και ΜΚΟ που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων καθώς και με προμηθευτές και άλλους εταίρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στρατηγική προτεραιότητα της Deloitte να αποτελεί μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή

«Ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η πρόοδος είναι δυνατή μόνο εάν ενεργούμε συλλογικά», σημειώνει ο CEO της Deloitte Global, Punit Renjen.

«Συγκεκριμένα, στην Deloitte Ελλάδος, είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να αποτελούμε μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή, τονίζει για το θέμα ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος.

Ενεργούμε υπεύθυνα, τόσο μέσω της λειτουργίας μας όσο και με την παροχή καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων στους πελάτες μας σε θέματα ενέργειας και διαχείρισης φυσικών πόρων.

Σχετικά με τον αντίκτυπο που δημιουργούμε στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία, κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, μέσω του Deloitte Foundation, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Διαφήμιση