Αρχική Επιλεγμένα Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική: Πιο «πράσινη» και με περιβαλλοντικές επιδόσεις

Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική: Πιο «πράσινη» και με περιβαλλοντικές επιδόσεις

0
αγρότης
Διαφήμιση

Η μελλοντική αγροτική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, βιώσιμη και ανθεκτική στις κρίσεις.
Με στόχο, να συνεχίσουν οι αγρότες να παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια σε όλη την ΕΕ.

Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, οι αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη. Με σχέδια να μειωθούν οι δαπάνες και να γίνει η γεωργία πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο ουσιαστική.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τις θέσεις τους σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) για την περίοδο μετά το 2022.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τους Υπουργούς της ΕΕ.

αγρότης

 

«Στροφή» από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την αλλαγή κατεύθυνσης που αναμένεται να προσαρμόσει καλύτερα την αγροτική πολιτική της ΕΕ στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους.

Υπογράμμισαν ωστόσο ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια. Ώστε να διευκρινίσουν πώς σκοπεύουν να υλοποιήσουν τους στόχους που θέτει η ΕΕ. Και αυτά στη συνέχεια θα εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ελέγχει και τις επιδόσεις των κρατών μελών, εκτός από την συμμόρφωση τους με τους κανόνες της ΕΕ.

Οι στόχοι των στρατηγικών σχεδίων θα πρέπει να επιτευχθούν σε συνάρτηση με τη Συμφωνία του Παρισιού, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις για τον αγροτικό τομέα στην ΕΕ

Το Κοινοβούλιο ενίσχυσε την αρχή της αιρεσιμότητας. Δηλαδή τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι αγρότες σχετικά με τις κλιματικά και περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνουν άμεση ενίσχυση.

αγρότης

Τι ζητούν οι Ευρωβουλευτές

  • Το 30% τουλάχιστον των άμεσων ενισχύσεων να κατευθύνεται σε οικολογικές πρακτικές. Που θα είναι μεν εθελοντικές, αλλά ακολουθώντας τες οι αγρότες θα μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους.
  • Να δημιουργηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγροτική παραγωγή σε όλα τα κράτη μέλη.
  • Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης της ΕΕ να διατίθεται για την οικονομική ενίσχυση των αγροτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.
  • Κίνητρα στους αγρότες προκειμένου αυτοί να παραχωρούν το 10% της γης τους για τη διαμόρφωση της, με τρόπους που ευνοούν τη βιοποικιλότητα. Όπως η χρήση θάμνων για περίφραξη, τα μη παραγωγικά δέντρα και οι μικρές λίμνες.

Οι συνομιλίες για μια τελική συμφωνία για τους αγρότες της Ευρώπης θα συνεχιστούν για τις επόμενες εβδομάδες.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here