Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

0
υδροηλεκτρικές

Τάξη στον τομέα μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων (SHP), επιχειρεί να βάλει η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας.

Και δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής της σχετικά με τις μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες.

Αφορμή ήταν η αυξανόμενη αντίθεση του κοινού σε αυτές τις εγκαταστάσεις και καταγγελίες.

Στόχος οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Με τις γραμμές πολιτικής προσφέρει καθοδήγηση. Και ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα μικρά έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με το κεκτημένο της Ενεργειακής Κοινότητας.

Με στόχο να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Η SHP ανήκει στην τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και είναι μια μορφή ελκυστικής περιβαλλοντικής προοπτικής παραγωγής ενέργειας, λόγω της δυνατότητας της να βρεθεί σε μικρά ποτάμια και ρυάκια.

υδροηλεκτρικές

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν την τεχνολογία του μικρού υδροηλεκτρικού ρεύματος ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Καθώς και να έχουν τη μέγιστη χρήση νερού, έναν ανανεώσιμο πόρο.

Η μικρή υδροηλεκτρική ενέργεια θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική λύση ανανεώσιμης ενέργειας για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ηλεκτροδότησης απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, καθώς και η Κίνα έχουν υψηλό βαθμό εγκατεστημένης χωρητικότητας, το δυναμικό των SHP σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει αναξιοποίητο.

Συχνά παρεμποδίζεται από την έλλειψη καλών πρακτικών καθώς και από τα πρότυπα ανάπτυξης SHP σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το έγγραφο της Ενεργειακής Κοινότητας, αντικατοπτρίζει τα σχόλια που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής. Αυτή διήρκεσε από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων ελήφθη από μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι οδηγίες αποτελούν πολύτιμο πλεονέκτημα για όλες τις χώρες. Ιδίως όσον αφορά στην ανταλλαγή της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών.
Το έγγραφο προορίζεται για χρήση από προγραμματιστές έργων, αρμόδιες εθνικές αρχές και το ευρύ κοινό.

Δείτε αναλυτικά τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here