Αρχική Ανακύκλωση SWAN: Ψηφιακή πλατφόρμα Επαναχρησιμοποίησης & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

SWAN: Ψηφιακή πλατφόρμα Επαναχρησιμοποίησης & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

0
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΘΗΝΑ

Στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων ισχύει η παροιμία “κάλλιο αργά παρά ποτέ”. Αποτέλεσμα, όσα ανακοινώνονται ή προγραμματίζονται με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του χρόνιου προβλήματος, είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτα.

Έτσι θετικά αντιμετωπίζουμε και την απόφαση του φορέα διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής-ΕΔΣΝΑ να εγκαινιάσει την ψηφιακή διαβαλκανική πλατφόρμα SWAN για την Επαναχρησιμοποίηση & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Κύρια πρόκληση του έργου αποτελεί η ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων πρακτικών για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και του μετασχηματισμού των αποβλήτων σε πόρους. Η υλοποίηση του έργου στην περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις χώρες της περιοχής υστερούν, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι στόχοι της πλατφόρμας

SWAN: Ψηφιακή πλατφόρμα Επαναχρησιμοποίησης & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

  • Να χαρτογραφήσει τις πηγές αποβλήτων και τους πιθανούς χρήστες των ροών αποβλήτων.
  • Να προτείνει εθνικές και διεθνικές βιώσιμες αλυσίδες επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων, συνδυάζοντας την προσφορά και τη ζήτηση.
  • Να δημιουργήσει ένα βιώσιμο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών.

Οι συμμετέχοντες

SWAN: Ψηφιακή πλατφόρμα Επαναχρησιμοποίησης & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας και η δημιουργία ενός αλγορίθμου που συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση αποτελούν τη βασική καινοτομία του έργου. Επιπλέον, τόσο αυτά όσο και η δημιουργία ενός κυκλικού οικοσυστήματος εντάσσονται στη λογική της τετραπλής έλικας. Η τελευταία περιλαμβάνει τη συνεργασία του ακαδημαϊκού χώρου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του ιδιωτικού τομέα (Ένωση Βιομηχάνων Βουλγαρίας), του δημόσιου τομέα (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλβανικό Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος) και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Iliria).

Τα βασικά βήματα

σκουπίδια σε χωματερές

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πλατφόρμας SWAN.
  • Η χαρτογράφηση και αντιστοίχιση προσφοράς-ζήτησης στερεών αποβλήτων.
  • Η κατασκευή ενός αλγορίθμου που συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση.
  • Η τροφοδότηση της βάσης δεδομένων της πλατφόρμας SWAN.

Δεδομένα συλλέχθηκαν από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσω αντίστοιχων ερευνών πεδίου χρησιμοποιώντας ένα κοινό ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, και προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλύθηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων ενδιαφερομένων μερών σε όλες τις χώρες, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων PESTLE.

Επίσης, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε χώρα αλλά και διακρατικά, ενώ παράλληλα διαμορφώθηκαν προτάσεις πολιτικής. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και εργαστήρια με συμμετοχή όλων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών σε κάθε χώρα και διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

INFO: www.swan-interreg.com

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here