Αρχική Special Topics Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των δικαιούχων

Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των δικαιούχων

0
διακοπές

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, οι δικαιούχων-ωφελουμένων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και αποκλειομένων του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021», με σχετική ανάρτηση των προσωρινών πινάκων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες αφορούν 300.000 vouchers, ενώ στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν και οι επιπλέον 70.000 δικαιούχοι που θα προκύψουν από την αύξηση του πρϋπολογισμού του προγράμματος ως συνέπεια της υψηλής ζήτησης για επιδοτούμενες διακοπές.

Οι δικαιούχοι και πάροχοι του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021» που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Τρίτη 21 Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 15:00. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021» που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να:

  • έχουν ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
  • αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί)
  • τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι μπορούν να τα καταθέσουν στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 13:00.

Σε ό,τι αφορά στους παρόχους, όσοι καταθέσουν ηλεκτρονική ένσταση, οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους μέχρι την Πέμπτη, 23 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

Πηγή: skai.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here