Αρχική Καινοτομία ΕΕ: Ενίσχυση των καινοτόμων συνεργασιών σε θέματα, υγείας, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης

ΕΕ: Ενίσχυση των καινοτόμων συνεργασιών σε θέματα, υγείας, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης

0
Κορονοϊός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματικές εταιρικές σχέσεις, οι οποίες θα διαχειριστούν διαπεριφερειακά καινοτόμα έργα για τη στήριξη της εποχής μετά τον COVID-19, δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της πρόσκλησης είναι να βοηθήσει τις περιφέρειες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κρίση, να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να βασιστούν στον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ανάκαμψη των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η υγεία και ο τουρισμός.

Ως “ένα ακόμη παράδειγμα της ικανότητας και της προθυμίας της ΕΕ να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες σε τόσο δύσκολους καιρούς” χαρακτήρισε την πρωτοβουλία η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα. “Η έμφαση στην υγεία, τον τουρισμό, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση συμβαδίζει απολύτως με τις προτεραιότητες της Επιτροπής και με την αντίδραση που απαιτείται για να καταπολεμηθούν οι συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού“, δήλωσε.

Διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις

Covid 19

Η πρόσκληση θα στηρίξει διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις σε τέσσερις θεματικούς τομείς.

  1. Για την ανάπτυξη της ιατρικής αξιακής αλυσίδας αφορά τη βελτίωση των ιατρικών προϊόντων ή συσκευών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σε οποιοδήποτε επίπεδο της αξιακής αλυσίδας, δηλ. από τον σχεδιασμό έως τη διανομή.
  2. Για την ασφάλεια και τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων συνδέεται με το θέμα της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της υγείας.
  3. Για έργα που ενθαρρύνουν τον βιώσιμο και ψηφιακό τουρισμό.
  4. Για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου σε περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα, για παράδειγμα μέσω της μετατροπής των υφιστάμενων ανθρακωρυχείων, μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Επόμενα βήματα

ΕΣΠΑ για την καινοτομία σε νέες επιχειρήσεις

Έως τα τέλη του 2021, κάθε επιλεγμένη εταιρική σχέση θα πρέπει να έχει καθορίσει ένα σύνολο δράσεων με τις οποίες να επιταχύνεται η καθιέρωση των καινοτομιών, η εμπορική εκμετάλλευση και η κλιμάκωση των διαπεριφερειακών επενδυτικών έργων. Οι επιλεγμένες εταιρικές σχέσεις θα πρέπει επίσης να έχουν αναλύσει τα οικονομικά και νομικά εμπόδια στην εμπορική εκμετάλλευση και την κλιμάκωση, και να έχουν αναπτύξει συνεργασία με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ. 

Ιστορικό

Στις 18 Ιουλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η πιλοτική δράση για διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here