Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε ΕΕ: Ενεργειακή χρηματοδότηση με γνώμονα τους κλιματικούς στόχους

ΕΕ: Ενεργειακή χρηματοδότηση με γνώμονα τους κλιματικούς στόχους

0
Αιολική ενέργεια
Διαφήμιση

Αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ώστε τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που επιλέγονται να συμβαδίζουν πλήρως με την κλιματική της πολιτική, πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα που υιοθετήθηκε (548 ψήφοι υπέρ, 100 κατά και 40 αποχές), στο πλαίσιο των προτάσεων για το διευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2020, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2030, η μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Μεταβατικές οδηγίες

ΕΕ: Ενεργειακή χρηματοδότηση με γνώμονα τους κλιματικούς στόχους

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα έργα που θα επιλεγούν για την επόμενη λίστα σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) θα συνάδουν με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να προτείνει μεταβατικές οδηγίες πριν το τέλος του 2020. Για να ενταχθεί κάποιο σχέδιο στη λίστα αυτή, θα πρέπει να συνεισφέρει στην συγκράτηση των τιμών της ενέργειας σε προσιτά επίπεδα, στο συνολικό πλαίσιο των πέντε διαστάσεων της ενεργειακής ένωσης.

Ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε

Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε εγκρίθηκε το 2013, πριν συναφθεί η Συμφωνία του Παρισιού, ενώ αρκετές εξελίξεις έχουν μεταβάλει αισθητά το τοπίο της ενεργειακής πολιτικής στην Ένωση. Η Επιτροπή επιλέγει τα πιο σημαντικά σχέδια κοινού συμφέροντος σε όλη την ΕΕ, τα οποία επωφελούνται από αυτή τη διαδικασία με τη χρήση απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης και μέσω της δυνατότητας να αιτηθούν χρηματοδότηση από το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Τα περισσότερα σχέδια αποσκοπούν στην διασφάλιση της συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά της ΕΕ, «κλείνοντας» διασυνοριακά κενά στο ευρωπαϊκό δίκτυο και ενισχύοντας τις δυνατότητες αποθήκευσης σε τοπική βάση.

Διαφήμιση