Αρχική Επιλεγμένα Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός

0
τουρισμός
Διαφήμιση

Μέσα στις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες με τους ωφελούμενους του ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός.

Η έκδοση των προσωρινών πινάκων με τους ωφελούμενους εξαρτάται από την διασταύρωση των στοιχείων αιτήσεων των ωφελουμένων. Οι οποίοι φέτος είναι πάνω από 300.000.

Ποιοι θα μείνουν εκτός διακοπών

τουρισμός

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:

  1. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  2. Δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης. ‘Η έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση.
  3. Δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεως τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα. ‘Η επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής.
  4. Δεν έχουν επισυνάψει ή προσκομίσει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται.

Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων. Εκεί αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους. Τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

Οι ενστάσεις

Τουρισμός

Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.
Αυτή υποβάλλεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεως τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.
Υποβολή ενστάσεων μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here