Αρχική Περιβάλλον Πρόστιμο στη χώρα μας για πλημμελή προστασία των υδάτων

Πρόστιμο στη χώρα μας για πλημμελή προστασία των υδάτων

0
προστασία των υδάτων
Διαφήμιση

Για άλλη μία φορά η Ελλάδα αποδεικνύεται ότι δεν συμβαδίζει με τους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας, με την Ευρώπη να αναγκάζεται για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2015, να επιβάλλει πρόστιμο, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, για πλημμελή προστασία των υδάτων.

Η αιτία που φτάνει την Ευρώπη να πάρει αυτή την αυστηρή απόφαση είναι η καθυστέρηση της χώρας μας να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Νιτρορύπανση

Τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν

Η Ελλάδα όφειλε να λάβει κάποια σημαντικά μέτρα όπως:

  • να χαρακτηρίσει ως «ευπρόσβλητες» ορισμένες ζώνες – κάτι που δεν έκανε –  μεταξύ των οποίων η περιοχή της Θεσσαλικής πεδιάδας και του Έβρου όπου είχαν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l  (σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα) και φαινόμενα ευτροφισμού (σε επιφανειακά ύδατα).
  • δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες (όφειλε να το πράξει ένα έτος μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό).

Την ίδια ώρα, μετά την πρώτη καταδίκη, που υπέστη η Ελλάδα, έλαβε προθεσμία συμμόρφωσης έως τον Δεκέμβριο του 2017. Ωστόσο, η Ελλάδα συμμορφώθηκε ενάμισι έτος αργότερα, στις 3 Μαΐου 2019 ως προς τον χαρακτηρισμό των περιοχών, ενώ δεν έχει ακόμα εκπονήσει και εφαρμόσει πρόγραμμα δράσης για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης.

Nιτρορύπανση

«Πράγματι, η μη τήρηση της υποχρεώσεως που απορρέει από την οδηγία μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή».

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει επίσης ότι, «όσον αφορά τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Ελλάδα και τις οποίες αναγνώρισε η Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών, η προβαλλόμενη από την Ελλάδα περίσταση ότι, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής αποφάσεως, οι εν λόγω ζώνες προστατεύονταν επαρκώς, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντική περίσταση.

Τέλος, όσον αφορά την ικανότητα πληρωμής της Ελλάδας, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) του εν λόγω κράτους μέλους», αναφέρει η ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr

Διαφήμιση