Αρχική Επιλεγμένα Δήμος Αθηναίων: 30 εκατ. ευρώ για συντήρηση-ανάπλαση χώρων πρασίνου

Δήμος Αθηναίων: 30 εκατ. ευρώ για συντήρηση-ανάπλαση χώρων πρασίνου

0
παρκο2

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και την ανάπλαση των πλατειών, πεζοδρόμων, κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου δρομολογεί ο Δήμος της Αθήνας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικής εκτιμώμενης αξίας 30 εκατομμυρίων (37.271.366,19 με ΦΠΑ 24%).

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 17η Φεβρουαρίου 2020.

Οι χώροι

parko attiki

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπλασης των υπαρχόντων χώρων πρασίνου του Δήμου Αθηναίων (πάρκα, δασύλλια, πλατείες, τρίγωνα και νησίδες, πεζόδρομοι, παρτέρια και ζαρντινιέρες, προαύλιοι χώροι σχολείων, πράσινα δώματα σε σχολικά συγκροτήματα, παιδικές χαρές, περιβάλλων χώρος εκκλησιών, άλση, λόφοι, κοιμητήρια κ.λπ.), και των δενδροστοιχιών της πόλης που βρίσκονται σε όλη την έκταση των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων, για 36 μήνες.

Οι εργασίες

National Garden Park 1

Στις 7 Δημοτικές Κοινότητες και στον Εθνικό Κήπο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Εγκατάσταση πρασίνου: Εργασίες προετοιμασίας και γενικής μόρφωσης των επιφανειών εδάφους, για την εγκατάσταση πρασίνου, εγκατάστασης δικτύου άρδευσης, εγκατάστασης πρασίνου δένδρα εντός πλατειών, συστάδων με πολυετείς πόες – αγρωστώδη και ανθοφόρους θάμνους, παρτέρια με εποχιακά ανθόφυτα, προπαρασκευασμένο χλοοτάπητα κ.λπ.,
 • Αποκατάσταση σκληρών επιφανειών: Εργασίες συντήρησης και κατασκευής στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου, συντήρησης διαδρόμων σε χώρους πρασίνου με κυβόλιθους, κατασκευή περίφραξης ξύλινης ή με σιδερά κιγκλιδώματα κ.λπ.,
 • Αποκατάσταση σε καθιστικά-παγκάκια: Εργασίες βαφής και αντικατάστασης στοιχείων σε καθιστικά και παγκάκια, κατασκευασμένα από σίδηρο και ξύλο, τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών σε δένδρα κ.λπ.,
 • Συντήρηση χώρων πρασίνου: Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα, κλάδευσης θάμνων και μπορντούρας, κλάδευσης ή κοπής φοινίκων και δένδρων, φυτοπροστασίας, λίπανσης και βοτανίσματος φυτών, αποχλόασης λόφων στο πλαίσιο πυροπροστασίας, απομάκρυνσης ζιζανίων και καθαρισμού χώρου σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους κ.λπ.,
 • Συντήρηση δενδροστοιχιών: Εργασίες άρδευσης, κλάδευσης / κοπής / εκρίζωσης δένδρων κατά είδος – κατηγορία ύψους, αφαίρεσης και αντικατάστασης μολυσμένων δένδρων του γένους Morusalba (μουριά) από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechuschinensiis, αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιζώματος δένδρου με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ή τσιμεντόπλακες, καθαρισμού και σχηματισμού λεκανών άρδευσης δένδρων πεζοδρομίου, εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης των δένδρων για τυχόν αναβλαστήσεις που εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών, των πινακίδων κυκλοφορίας των φωτεινών σηματοδοτών και γενικά εμποδίζουν την σωστή λειτουργία της πόλης κ.λπ.,
 • Συντήρηση δικτύων άρδευσης: Εργασίες ελέγχου και συντήρησης δικτύων άρδευσης, αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών κ.λπ.,
 • Συντήρηση πράσινων δωμάτων: Εργασίες ελέγχου και συντήρησης πράσινων δωμάτων στις ταράτσες των σχολείων, εγκατάστασης πρασίνου με παχύφυτα πολυετείς πόες – αγρωστώδη και ανθοφόρους θάμνους στους ταρατσόκηπους των σχολείων κ.λπ..
Διαβάστε επίσης:  Η πανδημία και το μυστικό της - Τι κρύβεται πίσω από την λέξη;

«Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για πάρκα και άλση»

park

Παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για πάρκα και άλση», με προεκτιμώμενη αμοιβή 127.153,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το αντικείμενο της μελέτης, είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης μέρους των Πάρκων και Αλσών του Δήμου Αθηναίων με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στο οποίο καθορίζονται δυνάμενα έργα, εργασίες και δραστηριότητες (master plan), τα οποία εγκρίνονται κατά την ειδική κατά το έργο μελέτη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 127.153,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ποια είναι τα πάρκα και άλση

Τα Πάρκα και Άλση αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην  μελέτη είναι:

 1. Λόφος Φιλοπάππου
 2. Λόφος Λυκαβηττού
 3. Άλσος Παγκρατίου
 4. Άλσος Αγίου Νικολάου Πευκακίων
 5. Άλσος Γιαλούρου, και
 6. Λόφος Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here