Αρχική Ειδήσεις Αλλάζουν πρόσωπο οι κεντρικές αγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αλλάζουν πρόσωπο οι κεντρικές αγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

0

Είκοσι εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση των κεντρικών αγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι τα εμβληματικά αυτά κέντρα του εμπορίου να αναβαθμιστούν συνολικά, ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές για τους πολίτες αλλά και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι παρεμβάσεις

kentriki agora thess

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

  • εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στις δύο αγορές,
  • ενεργειακή αναβάθμισή τους,
  • δημιουργία υποδομών σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες,
  • κατασκευή νέων ή και ανακατασκευή των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης,
  • δημιουργία ή αναδιαμόρφωση χώρων φόρτωσης-εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων,
  • βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός,
  • εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού,
  • πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και
  • μελέτες ωρίμανσης των έργων.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις που προωθούνται αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές, για τη λειτουργία τους, υποδομές και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας.

Προϋποθέσεις

renth kentrikh laxanagora

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις‪ 30 Απριλίου 2020. Ο δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, υποχρεούται τρία έτη μετά από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης, να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επένδυσης και να μην μεταβιβάσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Κεντρική Αγορά Αθηνών -ΟΚΑA ΑΕ) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ ΑΕ), αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και εποπτεύονται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here