Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050: Ένας οδικός χάρτης για το κλίμα...

Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050: Ένας οδικός χάρτης για το κλίμα και την ενέργεια

0
ενέργεια πηγές
Διαφήμιση

Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Δεκεμβρίου η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050 (ΜΣ 2050). Πρόκειται για τον οδικό Χάρτη για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050,  υπό το πρίσμα της νέας  «Πράσινης Συμφωνίας»  που παρουσιάστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος

ενεργειακή απεξάρτηση

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης και υιοθέτησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), όπου αναλύονται οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που θέτει η χώρα έως το 2030, καθώς και οι Προτεραιότητες Πολιτικής και τα μέτρα για την υλοποίησή τους, η κυβέρνηση διερευνά το βέλτιστο μείγμα διάρθρωσης και εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος μέχρι το 2050, ώστε να καθορίσει το πλαίσιο για την ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της χώρας για την περίοδο 2030-2050.

Η Μακροχρόνια Στρατηγική αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ΕΣΕΚ που αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό σχέδιο για την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΣ 2050 προϋποθέτει την επίτευξη των σχετικών στόχων του ΕΣΕΚ και έχει ως σημείο αναφοράς το 2030. Το σημείο εκκίνησης σε επίπεδο νέων δράσεων είναι το έτος αυτό και ο σχεδιασμός των δράσεων εξαρτάται τόσο από το ακριβές ενεργειακό μείγμα που θα έχει διαμορφωθεί τότε όσο και από τις  επικρατούσες τεχνικο-οικονομικές συνθήκες.

Οι επιλογές και τα σενάρια

καθαρή ενέργεια

Ειδικότερα, η ΜΣ 2050 εξετάζει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών και των διαφορετικών σεναρίων εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη το εγχώριο δυναμικό για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών και εφαρμογών. 

Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 με τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία. Τα εν λόγω σενάρια και επιλογές  θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης και επεξεργασίας στο μέλλον, ώστε να επιλεγούν και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής και οι αντίστοιχες τεχνολογίες που θα αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας του συστήματος κατανάλωσης και παραγωγής.

Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις

Ενέργεια

Με επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί, τη διεύρυνση και τελικά επίσης μεγιστοποίηση της χρήσης των ΑΠΕ ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή, την έμφαση σε τεχνολογίες και καύσιμα αποθήκευσης, σε εναλλακτικές τεχνολογίες του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα, καθώς και από την αλλαγή του συνολικού προτύπου κατανάλωσης στους τελικούς τομείς χρήσης θα είναι εφικτή η επίτευξη με το βέλτιστο τρόπο της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης που σχεδιάζεται στο πλαίσιο της ΜΣ50.

Το πλήρες κείμενο της ΜΣ 2050 εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here