Αρχική Περιβάλλον Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Άνδρου

Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Άνδρου

0
Natura Andros
Διαφήμιση

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Άνδρο με θέμα:
Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Άνδρου:
Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 21
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο
της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του
νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα
αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική
αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς
και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στην Άνδρο.

Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες
σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική
προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί και γενικότερα
στις Κυκλάδες.

Δείτε το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ [ΑΝΔΡΟΣ]

Διαφήμιση