Αρχική Επιλεγμένα ΕΕ: “Κίτρινη κάρτα” στον Ισημερινό για παράνομη αλιεία

ΕΕ: “Κίτρινη κάρτα” στον Ισημερινό για παράνομη αλιεία

0
20180407110000 para muchos la pesca esta a saladaa
Διαφήμιση

Έκκληση να εντείνει τα μέτρα που λαμβάνει (κίτρινη κάρτα) για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς στη Δημοκρατία του Ισημερινού, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας παγκοσμίως.

Η νομιμότητα

20180416110000 contaminacia n impide la pesca

«Ο Ισημερινός είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τα αλιευτικά προϊόντα. Έχουμε τεράστια ευθύνη έναντι των καταναλωτών της ΕΕ να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή προέρχονται μόνο από νόμιμες αλιευτικές δραστηριότητες” τόνισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Καρμένου Βέλα, εξηγώντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει ελλείψεις που εμποδίζουν την ικανότητα του Ισημερινού να παράσχει αυτή τη διαβεβαίωση.

“Καλούμε τις αρχές του Ισημερινού να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τον Ισημερινό για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ζητημάτων και τη βελτίωση των προτύπων διαχείρισης της αλιείας. Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα της δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών κατά την τελευταία δεκαετία, και θα παραμείνει ψηλά στην πολιτική ατζέντα και με τη νέα Επιτροπή”, επισήμανε.

Τα μέτρα

Ο Ισημερινός, αναφέρει η Επιτροπή, θα πρέπει να αναπτύξει σύστημα επιβολής της νομοθεσίας και επιβολής κυρώσεων για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων της ΠΛΑ αλιείας. Επιπλέον, ο επαρκής έλεγχος της δραστηριότητας των μονάδων μεταποίησης —ιδίως εκείνων που εξάγουν στην ΕΕ— είναι πρωταρχικής σημασίας. Η Επιτροπή εντόπισε επίσης περιορισμούς στο νομικό πλαίσιο για την αλιεία.

Η κίτρινη κάρτα

024b7add4bb7831d8f355053b8091787 M

Η απόφαση δεν συνεπάγεται προς το παρόν μέτρα που να επηρεάζουν το εμπόριο. Η κίτρινη κάρτα συνιστά προειδοποίηση και προσφέρει στον Ισημερινό την ευκαιρία να αντιδράσει και να λάβει μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο μηχανισμός αντιμετώπισης της ΠΛΑ αλιείας προβλέπει ότι, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης, η εξαγωγή ιχθύων στην αγορά της ΕΕ από τις σχετικές χώρες μπορεί εν τέλει να απαγορευτεί (κόκκινη κάρτα). Η ΕΕ είναι πρόθυμη να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τον Ισημερινό, μεταξύ άλλων και με την παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται, για την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Τα κέρδη

Η παγκόσμια αξία της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας εκτιμάται σε 10-20 δισ. ευρώ ετησίως. Κάθε χρόνο αλιεύονται παράνομα μεταξύ 11 και 26 εκατομμύρια τόνοι ιχθύων, δηλαδή τουλάχιστον το 15% των παγκόσμιων αλιευμάτων. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως και δεν μπορεί να δεχθεί τα προϊόντα αυτά στην αγορά της.

Η ΠΛΑ αλιεία

chinese poachers jailed in ecuador2017 08 290

Η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας αποτελεί μέρος της δέσμευσης της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14.4 — δηλαδή να θέσει τέρμα στην παράνομη αλιεία και να διασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση της θάλασσας και των πόρων της. Αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών.

Τα μέτρα της Επιτροπής βασίζονται στον κανονισμό της ΕΕ για την «παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία», ο οποίος ισχύει από το 2010. Σύμφωνα με τον κανονισμό, μόνο τα αλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ειδικούς μηχανισμούς διαλόγου με τις χώρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως κράτος σημαίας, παράκτιο κράτος, κράτος λιμένα και κράτος αγοράς, δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Πρωταρχικός στόχος των διαλόγων αυτών είναι η διόρθωση των υφιστάμενων ελλείψεων με την παροχή κατάλληλης στήριξης στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι διάλογοι αυτοί έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση νέων εταίρων, προσηλωμένων στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

Από τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή ξεκίνησε επίσημους διαλόγους με 25 τρίτες χώρες, απευθύνοντας επισήμως προειδοποίηση ότι πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας (κίτρινη κάρτα). Μέχρι σήμερα, λίγες μόνο χώρες δεν έχουν επιδείξει την απαιτούμενη δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις.

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here