Αρχική Επιλεγμένα ΕΕ: Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών – στόχος τα μηδενικά πλαστικά...

ΕΕ: Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών – στόχος τα μηδενικά πλαστικά απόβλητα

0
Μέτρα ΟΤΕ για τα πλαστικά στη θάλασσα

Περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των πλαστικών δεσμεύτηκαν ότι θα υπογράψουν τη δήλωση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των πλαστικών, η οποία προωθεί εθελοντικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ.

Η δήλωση, που υπογράφεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, φορείς τυποποίησης, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και τοπικές και εθνικές αρχές, υποστηρίζει τον στόχο των 10 εκατομμυρίων τόνων για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025.

Παράλληλα, ζητά τη μετάβαση σε μηδενικά πλαστικά απόβλητα στη φύση και μηδενική υγειονομική ταφή. Ο στόχος αυτός τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Στρατηγική της για τις πλαστικές ύλες για το 2018, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να τονώσει την ανακύκλωση των πλαστικών στην Ευρώπη.

Δράσεις σε επίπεδο ΕΕ

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών - Πλαστικά στις θάλασσες, θαλάσσια ρύπανση

Οι δράσεις για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι οι εξής:

  • βελτίωση του σχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων, ώστε να καταστούν περισσότερο ανακυκλώσιμα και να ενσωματώνουν περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά·
  • προσδιορισμός του αναξιοποίητου δυναμικού για αυξημένη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και των επενδυτικών κενών·
  • διαμόρφωση ενός θεματολογίου έρευνας και ανάπτυξης για τα ανακυκλωμένα πλαστικά·
  • καθιέρωση ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση όλων των ροών πλαστικών αποβλήτων στην ΕΕ.

Μια διαφορετική βιομηχανία

Πλαστικά μιας χρήσης

«Χαιρετίζω τις δεσμεύσεις της βιομηχανίας να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε τις πλαστικές ύλες. Με την αποτελεσματική ανακύκλωση των πλαστικών, θα καθαρίσουμε τον πλανήτη μας και θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με τα πλαστικά απόβλητα στον κύκλο παραγωγής», δήλωσε σχετικά ο πρώτος Αντιπρόεδρος της ΕΕ αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη Φρανς Τίμερμανς.

Αντίστοιχα, η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως: «ευκαιρία να καταστήσουμε τη βιομηχανία μας παγκόσμια ηγετική δύναμη στα ανακυκλωμένα πλαστικά. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε πλήρως για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας».

Τα επόμενα βήματα

Η δήλωση της Συμμαχίας θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στον ιστότοπο της Επιτροπής, ώστε μελλοντικά να υπογράψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ιδίως από τις δημόσιες αρχές από όλη την Ευρώπη. Οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι εταιρείες ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν οικειοθελείς δεσμεύσεις για τη χρήση ή την παραγωγή περισσότερων ανακυκλωμένων πλαστικών, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.

27 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών το χρόνο!

Πλαστικά στις θάλασσες

Στην ΕΕ, οι δυνατότητες ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων παραμένουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες, ιδίως σε σύγκριση με άλλα υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί ή τα μέταλλα.

Κάθε χρόνο συλλέγονται στην Ευρώπη πάνω από 27 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων· από αυτούς, λιγότερο από το ένα τρίτο διοχετεύονται σε μονάδες ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου, το 2016 πωλήθηκαν στην Ευρώπη λιγότεροι από 4 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλωμένων πλαστικών, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 8 % της αγοράς πλαστικών στην ΕΕ. Εγκρίνοντας τον ενωσιακό στόχο πώλησης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ έως το 2025, η Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών δεσμεύεται να συμβάλει στην τόνωση της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ κατά περισσότερο από 150 %.

Η συμμαχία για την ανακύκλωση πλαστικών

Ανταποδοτική Ανακύκλωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δρομολόγηση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των πλαστικών στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Η δρομολόγηση της συμμαχίας ακολούθησε την προκαταρκτική αξιολόγηση των εθελοντικών δεσμεύσεων του κλάδου για περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά. Έδειξε ότι οι δεσμεύσεις των προμηθευτών ανακυκλωμένων πλαστικών ήταν επαρκείς για την επίτευξη και ακόμη και υπέρβαση του ενωσιακού στόχου χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών στην Ευρώπη έως το 2025. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις που ελήφθησαν από τους χρήστες ανακυκλωμένων πλαστικών (όπως οι μετατροπείς και οι κατασκευαστές πλαστικών) δεν ήταν επαρκείς και ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης.

Οι πέντε προτεραιότητες

  • συλλογή και διαλογή πλαστικών αποβλήτων·
  • σχεδιασμός προϊόντων για ανακύκλωση·
  • περιεκτικότητα των προϊόντων σε ανακυκλωμένο πλαστικό·
  • έρευνα & ανάπτυξη και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ανακύκλωσης·
  • παρακολούθηση των ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here