Αρχική Επιλεγμένα Κρήτη: Στο ΣτΕ κατά του αεροδρομίου σε Καστέλι προσέφυγαν φορείς και κάτοικοι

Κρήτη: Στο ΣτΕ κατά του αεροδρομίου σε Καστέλι προσέφυγαν φορείς και κάτοικοι

0
αεροδρομίου
Διαφήμιση

Την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Καστελίου ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας φορείς και κάτοικοι του Ηρακλείου και της Πεδιάδας.
Όπως υποστηρίζουν υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του ανθρωπίνου και φυσικού περιβάλλοντος.

Την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν στις 25 Ιουλίου η «Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος» και η «Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου» αλλά και πολίτες της περιοχής.

Η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, επισημαίνεται επέχει θέση αδειοδότησης του έργου, χωρίς όμως να έχουν προηγηθεί τα στάδια ελέγχου και αντιμετώπισης των συνεπειών στο ευρύτερο περιβάλλον.

Δεν πραγματοποιήθηκε Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Συγκεκριμένα στην προσφυγή τονίζεται πως πριν την αδειοδότηση του έργου δεν πραγματοποιήθηκε Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαδικασία αναγκαία και απαιτητή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/92/ΕΕ, εφόσον οι επιπτώσεις του έργου είναι πολύ ευρύτερες γεωγραφικά από την περιοχή αυτού καθαυτού του έργου και επηρεάζουν τον άνθρωπο, την πανίδα και τη χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, το κλίμα και το τοπίο, τα υλικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά.

Αντίθετα, το έργο προωθήθηκε για αδειοδότηση μόνο με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2009. Αυτή δεν περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς έχουν παρέλθει πλέον δέκα χρόνια από τη σύνταξή της.

Επιπλέον, για την αδειοδότηση του έργου δεν έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την Προστασία Ειδών και Οικοτόπων, παρά το γεγονός ότι επηρεάζονται καθοριστικά η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αστερούσια Όρη (Κόφινας)» με κωδικό GR4310013, η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4320002 – «Δίκτη» (Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή) και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4310006 – Δίκτη: Ομαλός της Βιάννου (Σύμη-Ομαλός).

αεροδρομίου Καστέλι

Δεν υπάρχει καταγραφή των φυσικών οικοτόπων, των ζωικών και των φυτικών ειδών

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή από το αδειοδοτημένο έργο λείπει παντελώς η απαιτούμενη καταγραφή των φυσικών οικοτόπων, των ζωικών και των φυτικών ειδών αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές και στα είδη πανίδας και χλωρίδας χάριν των οποίων ορίστηκαν οι περιοχές αυτές ως προστατευόμενες και εντάχθηκαν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000.

Στην προσφυγή τονίζεται ρητά πως η αδειοδότηση του έργου ενδύθηκε τον μανδύα του νόμου για την ψήφιση του οποίου δεν παρασχέθηκε η αναγκαία πληροφόρηση και γνώση στους βουλευτές.
Κάτι που φάνηκε και από τα πρακτικά της συζήτησης στη βουλή. Και συνολικότερα δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση για τις σημαντικές παραμέτρους του έργου.

Η κυρωθείσα με νόμο σύμβαση παραχώρησης, εφόσον δεν υπήρχαν οι αναγκαίες προβλέψεις για την περιβαλλοντική προστασία, παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Αυτό αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ενσωματώνει το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον.

Στην προσφυγή τονίζεται ότι, το ελληνικό κράτος, πριν την ψήφιση του νόμου 4612/19 (για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης) δεν μερίμνησε να υπάρξει μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα.
Ούτε προέβη στη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και συνεπώς ο συγκεκριμένος νόμος πρέπει να ακυρωθεί διότι παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

“Θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου”

Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι προσφεύγοντες:

“Δηλώνουμε τη σταθερή και πλήρη αντίθεσή μας στο σχεδιαζόμενο έργο και την απόφασή μας να αντιταχθούμε σε αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο. Αγωνιζόμαστε για την προστασία της περιοχής μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες να ενημερωθούν για τις δραματικές συνέπειες του λανθασμένου και ατεκμηρίωτου έργου στο περιβάλλον αλλά και στην τσέπη τους.

Η απομάκρυνση πλέον των 50.000 τόνων ζωντανής βιομάζας αποτελεί δραματική διαταραχή του οικοσυστήματος της περιοχής. Η προ των πυλών κλιματική αλλαγή φαίνεται να μην συγκινεί τους ιθύνοντες.

Η Πρωτοβουλία επιφυλάσσεται, αν χρειαστεί, να προσφύγει ΚΑΙ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου”.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here