Αρχική Περιβάλλον 2015-2019: “Έργα και Ημέραι” του Υπουργείου Περιβάλλοντος

2015-2019: “Έργα και Ημέραι” του Υπουργείου Περιβάλλοντος

0
2015-2019:
Διαφήμιση

Παραμονές εκλογών, ώρα για απολογισμό – και, γιατί όχι, για προγραμματισμό επίσης.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αισιοδοξία ο Τομέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας δημοσιοποίησε σήμερα τα πεπραγμένα του κατά την τελευταία τετραετία (2015-2019) καθώς και τα σχέδιά του για την επόμενη (2019-2023).

Στο σχετικό πολυσέλιδο κείμενο με τίτλο «Η Ελλάδα που δεν γυρίζει πίσω» το ΥΠΕΝ αναφέρεται στους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030, οι οποίοι, όπως τονίζει, έχουν ενσωματωθεί στην Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουμε και υλοποιούμε θεωρεί το περιβάλλον, όχι ως εμπόδιο για την παραγωγή, αλλά ως αναπτυξιακό πόρο, ο οποίος δημιουργεί ευκαιρίες για καινοτομία, νέα επιχειρηματικότητα, καλύτερη ποιότητα ζωής σε ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον που επενδύει στην αειφορία και στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050» σημειώνει το υπουργείο στην εισαγωγή του απολογισμού του για να προχωρήσει προβάλλοντας «τα θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά εργαλεία» που χρησιμοποίησε όλο αυτό το διάστημα για την επίτευξη των στόχων του σε όλους τους τομείς που άπτονται στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επιτυχίες

ypen2

Σε πρώτη φάση, ας εστιάσουμε στις επιτυχίες, τις οποίες το Υπουργείο έχει κατηγοριοποιήσει ανά θεματική ενότητα, πχ. δάση, βιοποικιλότητα, κλίμα.

Δάση

Δάση

 • Δασικοί χάρτες: Η χώρα έως το 2015, επισημαίνει το ΥΠΕΝ, είχε κυρωμένους δασικούς χάρτες μόνο για το 1% της έκτασής της. Σήμερα έχουμε πλέον αναρτημένους δασικούς χάρτες για το 55% και κυρωμένους για το 44.31% της Ελλάδας. Η ανάρτηση και η κύρωσή τους δεν θίγουν τις αγροτικές επιδοτήσεις.
 • Ασφάλεια δικαίου: Με την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών στο 100% της χώρας έως το τέλος του 2020 και την ψήφιση του κατατεθειμένου στη Βουλή νομοσχεδίου για την επίλυση των ζητημάτων αυθαίρετης δόμησης θα υπάρχει πλέον ασφάλεια δικαίου, ίδιοι κανόνες και ταχύτερες διαδικασίες για όλους: πολίτες, επενδυτές, δημόσιους φορείς.
 • Εθνική Στρατηγική για τα Δάση: Η χώρα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνική Στρατηγική για τα Δάση με στόχο την αειφόρο διαχείριση και προστασία τους και την αύξηση της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ της χώρας.
 • Σχέδιο Δράσης για την αντιπυρική προστασία: Έχει ήδη εκπονηθεί το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, με τριετή συνολική χρηματοδότηση 140 εκατ. Ευρώ & 550 νέα στελέχη, καθώς και καινοτομικές εφαρμογές για τη ζώνη δάσους κατοικίας.
 • Δασωμένοι αγροί: Λύθηκαν τα θέματα των δασωμένων αγρών και των φρυγανικών εκτάσεων, και ήρθε η κανονικότητα για πολλές δραστηριότητες που ήταν σε καθεστώς ομηρίας και πελατειακής εξυπηρέτησης (π.χ. κάμπινγκ ορειβατικά καταφύγια, κατασκηνώσεις).

Βιοποικιλότητα

Βιοποικιλότητα

 • Natura 2000: Με την αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου περιοχών Natura 2000 προστατεύεται θεσμικά και η θαλάσσια βιοποικιλότητα, τριπλασιάζοντας (από 6 σε 20% της έκτασης) την έκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της χώρας.
 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ): Όλες οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαχείρισης, και έχει διασφαλιστεί η λειτουργία των 36 ΦΔΠΠ της χώρας μας και ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι Οργανισμοί των Φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια λειτουργίας και εργασίας. Οι νέοι φορείς έχουν ως στόχο την ενίσχυση του τοπικού προϊόντος και της εργασίας μέσα από τη διαχείριση αυτών των περιοχών.
 • Προεδρικό Διάταγμα Κυπαρισσιακού κόλπου: Η χώρα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη από το 2014, λόγω της ανεπαρκούς προστασίας του οικοσυστήματος και της προσπάθειας εξυπηρέτησης περιορισμένων συμφερόντων και νομιμοποίησης αυθαιρεσιών.
 • Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και Διαχείρισης: 17,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των ορίων οικονομικών δραστηριοτήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας.
 • Οκταετές Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP 4Natura: το μεγαλύτερο, ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο στον τομέα της Φύσης-Βιοποικιλότητας, που στόχο έχει να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Προεδρικά Διατάγματα: Σύνταξη και αποστολή στο ΣτΕ των Προεδρικών Διαταγμάτων Ολύμπου, Παμβώτιδας και Δέλτα Αξιού.

Κλίμα

Κλίμα

 • Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2030: Διαμορφώθηκε μετά από εκτενή διαβούλευση και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος -μέσω επενδύσεων 34,7 δις ευρώ– είναι η σταδιακή απανθρακοποίηση της οικονομίας μέσω της ε ενίσχυσης των ΑΠΕ, της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των νησιών έως το 2030, της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τις κατοικίες και στη βιομηχανία.
 • Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών: Διασφαλίστηκαν 625 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2030, για τη διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.
 • Δίκαιη Μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που χρηματοδοτεί τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, διαθέτοντας ήδη 60 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020.
 • Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: Χαράσσεται το πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς πολιτικής – από την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά, μέχρι την ενέργεια, τη βιομηχανία και το περιβάλλον.
 • Οκταετές Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP AdaptInGR: Στόχος η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και την ενίσχυση και αξιολόγηση της πορείας της χώρας προς την κλιματική ανθεκτικότητα.

Υδάτινοι πόροι

λίμνης Παμβώτιδα

 • Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ): Η κινδύνευε να χάσει ευρωπαϊκούς πόρους 2,5 δις ευρώ στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, λόγω της εξαετούς καθυστέρησης στην αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Σήμερα, με την 1η αναθεώρηση των Σχεδίων έχουν απελευθερωθεί 2,5 δις ευρώ για έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού.
 • Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ): Η Ελλάδα έχει πλέον κυρωμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), που παρέχουν το απαραίτητο ολιστικό υπόβαθρο για πρόληψη, την προστασία, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση/αποκατάσταση σε όλες τις Ζώνες με Δυνητικά Υψηλό Κίνδυνο Πλημμύρας.
 • Υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων: Έχουν δρομολογηθεί έργα ύψους 1,2 δις ευρώ σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, μέσω της σύστασης μόνιμης δομής (Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων) για την επιτάχυνση διαδικασιών και την ολοκλήρωση των υποδομών έως το 2023.
 • Πολιτική κοστολόγησης: Συντάχθηκε σύγχρονη πολιτική κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών νερού, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και εφαρμογή οικολογικού και κοινωνικού τιμολογίου.

Απόβλητα

Ανταποδοτική Ανακύκλωση

 • Χωματερές: Έχει κλείσει η πλειονότητα των παράνομων χωματερών, να περιοριστούν πολύ τα πρόστιμα (82% μείωση προστίμων 2015-2018).
 • Πλαστική σακούλα: Μειώθηκε η κατανάλωσή της κατά 80% στα σουπερ – μάρκετ, εισάγοντας περιβαλλοντικό τέλος το οποίο επιστρέφει στον πολίτη.
 • Σχεδιασμοί Διαχείρισης Αποβλήτων: Χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1 δις ευρώ για την υλοποίηση του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, επενδύοντας σε Πράσινα Σημεία, ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και νέες σύγχρονες υποδομές.
 • Ανακύκλωση: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση (Νόμος 4496/2017) που δίνει έμφαση στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, και ενισχύει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και νέα τιμολογιακή πολιτική με βάση την απόδοση κάθε δήμου στην Ανακύκλωση.
 • Βιοαπόβλητα: Υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (τροφίμων και κλαδεμάτων) και λιπασματοποίηση.
 • Εισφορά: Το ειδικό τέλος ταφής έγινε εισφορά κυκλικής οικονομίας, που δίνει κίνητρα σε δήμους και πολίτες για να μεγιστοποιήσουν την ανακύκλωση.
 • Κυκλική οικονομία: Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική οικονομία, με την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την αξιοποίηση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων, τη βιομηχανική συμβίωση και την προώθηση νέων παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, με την ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων και της αυτοδιοίκησης.

Άλλες δράσεις

υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση επενδύσεων στους τομείς υποδομών, ενέργειας, τουριστικών υποδομών και καταλυμάτων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, όπως που καθυστερούσαν έως και δεκαετία στα συρτάρια.
 • Θεσμικό πλαίσιο για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 • Συστηματοποίηση περιβαλλοντικών ελέγχων, μέσω Εθνικού Σχεδίου.
 • Οικονομική ενίσχυση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι.
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, την Ηλεκτρονική Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
 • Επαναλειτουργία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • Έκδοση της Έκθεσης της Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα για το 2018.
Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΝομικά μέτρα της Κύπρου κατά εταιρειών που συνεργάζονται με τον «Πορθητή»
Επόμενο άρθροΠρόταση συνεργασίας ΕΑΑ – ΕΜΠ – NASA για ερευνητική αποστολή στη Σελήνη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ