Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Ενεργειακές τροπολογίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενεργειακές τροπολογίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

0
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Διαφήμιση

Τροπολογία που αφορά ενεργειακές ρυθμίσεις κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου για την «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα ​Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Πρώτο άρθρο

Χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Η διάταξη, αναφέρει το ΥΠΕΝ, κρίνεται αναγκαία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με συνέπεια, εν τω μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.

Δεύτερο άρθρο

1) Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση, και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών.

Η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, δεδομένου ότι αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις σύνδεσης για μεγάλο πλήθος σταθμών ΑΠΕ στο επόμενο διάστημα.

2) Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε σταθμούς των οποίων λήγει η άδεια εγκατάστασης εντός του έτους 2019 και δεν καταφέρουν να επιλεγούν στις επικείμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες, να συμμετάσχουν και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του 2020, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Τρίτο άρθρο

Καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό και θεσμοθετείται ρητά η απαλλαγή των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Τέταρτο άρθρο

Ολοκληρώνεται η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών αναφορικά με τη συναποθήκευση πετρελαιοειδών σε φορολογικές αποθήκες, καθώς μετά την αλλαγή του πλαισίου το Μάρτιο του 2019 διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιπτώσεις παραβάσεων λόγω συναποθήκευσης, η οποία πλέον επιτρέπεται τόσο από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας, όσο και από πλευράς του αδειοδοτικού πλαισίου των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here