Αρχική Επιχειρείν INTERLIFE: Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη Υποψήφιων Οδηγών

INTERLIFE: Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη Υποψήφιων Οδηγών

0
sxoli odigon
Διαφήμιση

Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη των υποψήφιων οδηγών δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ασφάλισης που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου Νόμου 4599/19.

Οι υποψήφιοι καλύπτονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης έναντι του ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων για σωματική βλάβη ή ζημιές, αλλά και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες καλύψεις:

 • Απώλεια ζωής τρίτων προσώπων, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος
 • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τρίτου, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος
 • Τραυματισμός τρίτων προσώπων, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος
 • Υλικές ζημίες σε αντικείμενα τρίτων, καθώς και του κυρίου και κατόχου του οχήματος
 • Προστασία Βonus Μalus
 • Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα έως 10.000 €
 • Επείγουσα Μεταφορά τραυματία
 • Αντικατάσταση Οχήματος
 • Φροντίδα οχήματος από ατύχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • Ίδιες ζημίες εκπαιδευτικού οχήματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, έως 10.000 € (με απαλλαγή 200 €)
 • Απώλεια χρήσης έως 30 ημέρες εκπαιδευτικού οχήματος, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, έως 2.000 € (με απαλλαγή τις 2 πρώτες εργάσιμες ημέρες)

Η Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη Υποψήφιων Οδηγών παρέχεται στην τιμή των 100€, ενώ σε περίπτωση επανάληψης των εξετάσεων η τιμή διαμορφώνεται στα 20€.  Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση η ασφάλιση του εκπαιδευτικού οχήματος στην INTERLIFE από την εκάστοτε σχολή οδηγών.

Διαφήμιση