Αρχική Ομαδική έκθεση ζωγραφικής «Liberte» (photo) Κωνσταντίνου Πένυ

Κωνσταντίνου Πένυ

έκθεση
Ευθυμιάδη Αγγέλα, Ρόδο Ελευθερίας
Λίζος Τάσος, Nike, 126x92cm, Cut paper

Βίντεο