Αρχική Επιχειρείν Νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου: Έμφαση σε Τουρισμό, ενέργεια και μεταφορές

Νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου: Έμφαση σε Τουρισμό, ενέργεια και μεταφορές

0
Περιφερειακό Χωροταξικό

Tη βελτίωση του γεωπολιτικού ρόλου της περιφέρειας της Ηπείρου, με έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των μεταφορών, ώστε να ενισχυθεί ο θέση της στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου επιδιώκει το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ), που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως τονίζεται το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που αναμένεται να διαμορφωθούν στο μέλλον περιλαμβάνονται:

(α) η πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο χερσαίο χώρο της Ηπείρου αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του Β. Ιονίου,

(β) η ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ,

(γ) η βελτίωση των συνθηκών που απαιτούνται για την ενοποίηση του παράκτιου «τουριστικού χώρου» των Δυτικών Βαλκανίων από τη Βενετία ως την νότια Πελοπόννησο.

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ηπείρου είναι το τέταρτο στη σειρά που προχωρά έπειτα από αυτά της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το προς υπογραφή Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ηπείρου τα Ιωάννινα, έδρα της Περιφέρειας και πρωτεύων εθνικός πόλος, αποτελούν το σημαντικότερο αστικό κέντρο. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ο ρόλος τους μπορεί να ενισχυθεί στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας και των Δυτικών Βαλκανίων.

Μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το βασικό πόλο εξυπηρέτησης και υποστήριξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό υπαίθρου (φυσιολατρικός, ορειβατικός, αθλητικός κ.λπ.).

Ο ρόλος της Ηγουμενίτσας επαναπροσδιορίζεται στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες με βάση την ύπαρξη του λιμανιού και την αναγκαιότητα για την αξιοποίησή του όχι μόνο ως εμπορικού κόμβου (ρόλος ο οποίος φαίνεται να περιορίζεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό) αλλά και ως λιμένα υποστήριξης και άλλων δραστηριοτήτων (κρουαζιέρα, πετρέλευση κ.λπ.).

Ως το πλησιέστερο αστικό κέντρο της Ηπείρου προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει το ρόλο της κυρίως σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης διασυνοριακών σχέσεων στον εμπορικό, πολιτισμικό, τουριστικό και εκπαιδευτικό τομέα. Προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης προς Σαγιάδα – Κονίσπολη – Άγιοι Σαράντα.

Ακόμη, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να διασφαλισθεί η δυνατότητα ώστε στο μέλλον η Ηγουμενίτσα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί δραστηριότητες, που πιθανόν να απαιτηθούν στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο. Σε κάθε περίπτωση, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει και το διεθνή εμπορευματικό ρόλο για τον οποίο αρχικώς σχεδιάστηκε, στην περίπτωση που εμφανιστεί στο μέλλον αντίστοιχη ζήτηση.

Η Πρέβεζα αποτελεί τον κύριο πόλο υποστήριξης τουριστικών δραστηριοτήτων στο νότιο τμήμα του παρακτίου μετώπου της Ηπείρου. Στο βαθμό που η τάση αυτή συνεχίζει να τροφοδοτείται από τη ζήτηση, ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί. Επιπλέον η ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού (yachting) στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου, διευκολύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης τμήματος του λιμένα της Πρέβεζας για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών (μαρίνα), αλλά και της ίδιας της πόλης ως προορισμού.

Η γειτνίαση με το αεροδρόμιο του Ακτίου αλλά και με τη Λευκάδα που αποτελεί διεθνή τουριστικό προορισμό, συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα.   Ταυτόχρονα, σε ρόλο συμπληρωματικό με την Άρτα, η Πρέβεζα διατηρεί το χαρακτήρα του γεωργοκτηνοτροφικού – μεταποιητικού κέντρου, καθώς και τον ιχθυοκαλλιεργητικό και αλιευτικό χαρακτήρα της ο οποίος όμως δεν αναιρεί τον τουριστικό προσανατολισμό της, αλλά παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη υποστηρικτικών συνεργιών ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Η Άρτα, η οποία παραδοσιακά αποτελεί τον πόλο γύρω από τον οποίο συγκεντρώνεται σημαντικό τμήμα της πρωτογενούς παραγωγής της Ηπείρου αλλά και της μεταποίησης αγροτο-κτηνοτροφικών προϊόντων, αναμένεται να διατηρήσει αυτό το ρόλο. Προωθείται η αναβάθμιση της ταυτότητας του πόλου στο πλαίσιο των απαιτήσεων που θέτει ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης. Η τάση τουριστικής ανάπτυξης γειτονικών περιοχών, αποτελεί πρόκληση για την ενίσχυση της σύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα (ντόπια προϊόντα, σύμφωνα ποιότητας, πιστοποίηση).

Για το Μέτσοβο βασικός προσανατολισμός παραμένει η ενίσχυση της ταυτότητας των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και η περαιτέρω σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική δραστηριότητα.

2a5a726686e0f2bfa8f27554e4593ab6 XL

Η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Σύμφωνα πάντα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου η προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων τόσο στο χερσαίο χώρο της Περιφέρειας, όσο και στο θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ιονίου, δημιουργεί την απαίτηση για τη θέσπιση των κατάλληλων χωροταξικών διατάξεων ώστε αφενός να υλοποιηθούν οι κεντρικές πολιτικές, αφετέρου να εξασφαλιστεί η προστασία των περιβαλλοντικών πόρων. Ταυτόχρονα, ανάλογα με το μέγεθος των πιθανών κοιτασμάτων είναι πιθανόν να μεταβληθεί σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα η παραγωγική φυσιογνωμία της περιοχής.

Οι βασικές κατευθύνσεις σχετικά με τις τεχνικές υποδομές αφορούν:

•           Στην έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ως δραστηριότητα με εν δυνάμει σημαντικές αναπτυξιακές διαστάσεις.

•           Στη διερεύνηση της σύνδεσης της Περιφέρειας με αγωγούς φυσικού αερίου που προωθούνται σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών (Poseidon και East Med). Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της κατασκευής των αγωγών στις υφιστάμενες χρήσεις και τα προγραμματισμένα έργα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής και να περιορίζονται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία τους στις ζώνες διέλευσης.

•           Στη διερεύνηση της σύνδεσης της Περιφέρειας με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), εφόσον το έργο κριθεί βιώσιμο από οικονομοτεχνική και αναπτυξιακή διερεύνηση μέσα από αντίστοιχη μελέτη.

logistics 4a

Πύλες του δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικά κέντρα

Η γεωπολιτική θέση της Περιφέρειας υπαγορεύει την αναγνώριση του διεθνούς χαρακτήρα των μεταφορικών πυλών της, ιδιαίτερα του λιμένα της Ηγουμενίτσας και του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς.

Ο λιμένας της Ηγουμενίτσας αναγνωρίζεται από το Γενικό Πλαίσιο ως κύρια διεθνής θαλάσσια πύλη της χώρας. Για την εξυπηρέτηση του ρόλου αυτού απαιτείται να ολοκληρωθούν οι υποδομές εθνικής κλίμακας (σιδηροδρομική σύνδεση, Δυτικός Άξονας, Ε65, αναβάθμιση αεροδρομίου Ιωαννίνων).

Οι κόμβοι της Εγνατίας Οδού και του Δυτικού Άξονα αποτελούν στρατηγικά σημεία με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης και της διαμετακόμισης.

Προτείνεται η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων αυτών σε επιλεγμένους κόμβους Επιχειρηματικών Πάρκων ή/και Εμπορευματικών Κέντρων, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των ειδικότερων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Ιδιαίτερα:

(α) η διασταύρωση Εγνατίας – Δυτικού Άξονα στην περιοχή Κατσικά-Ανατολής,

(β) οι πλησιέστεροι στην Ηγουμενίτσα κόμβοι της Εγνατίας,

(γ) οι πλησιέστεροι στην Άρτα κόμβοι του Δυτικού Άξονα, απαιτείται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα ως βέλτιστες θέσεις χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταποίησης και διαμετακόμισης.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here