Αρχική Ευζωία Εκτός των εξειδικευμένων στις νέες τεχνολογίες μένουν οι γυναίκες

Εκτός των εξειδικευμένων στις νέες τεχνολογίες μένουν οι γυναίκες

0
Stresset dame
Διαφήμιση

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε, απασχόλησε τις εργασίες Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις και τα συμπεράσματα ήταν άκρως απογοητευτικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του EIGE, τα οποία παρουσιάστηκαν στις εθνικές αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στη συνάντηση της Σόφιας, η Ε.Ε. υπολογίζεται ότι θα έχει έλλειμμα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού υψηλών προσόντων στις νέες τεχνολογίες άνω των επτακοσίων χιλιάδων θέσεων μέχρι το 2020.

Αυτό συμβαίνει παράλληλα με την άκρως αποθαρρυντική διαπίστωση ότι μόλις το 17% των οκτώ εκατομμυρίων ειδικών στις νέες τεχνολογίες είναι γυναίκες.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ανέλαβε την εκπόνηση ενός συνοπτικού δελτίου για το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. με σκοπό την τεκμηριωμένη υποβοήθηση του έργου της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία:

-μόλις το ένα δέκατο των αποφοίτων στους τομείς των νέων τεχνολογιών (ICT) είναι γένους θηλυκού με συνεχώς πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία

-πάνω από το μισό των εργαζομένων και των δύο φύλων στις νέες τεχνολογίες είναι ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών

– οι εργαζόμενες στους τομείς των νέων τεχνολογιών δηλώνουν ότι έχουν άνδρα εργοδότη σε ποσοστό 64% και γυναίκα εργοδότη σε ποσοστό 36%

-το έμφυλο χάσμα στις μηνιαίες αποδοχές αποτιμάται στο 13% στους τομείς των νέων τεχνολογιών, όταν στον τομέα της υγείας υπολογίζεται στο 26% και στο 33% μεταξύ λοιπών εργαζομένων

-λιγότερο από το ένα τοις εκατό των 15χρονων κοριτσιών εκφράζουν ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες

-η δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών με τη φροντίδα παιδιών και ανήμπορων ατόμων (ασθενών, αναπήρων και ηλικιωμένων) σε σχέση με τους άνδρες αναπόφευκτα λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη συμμετοχή τους σε αξιόπιστα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στους τομείς των νέων τεχνολογιών.

Η επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή και ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») εξελίσσεται σε πεδίο σύγκρουσης αξιών για σημαντικό αριθμό Κρατών-Μελών της Ε.Ε., τα οποία προέρχονται από το «πρώην ανατολικό μπλοκ».

Έντεκα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την εν λόγω Σύμβαση και στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών από τα Εθνικά Κοινοβούλια λόγω έντονων διχογνωμιών σε σχέση με την ερμηνεία όλων των παραμέτρων του όρου «φύλο» (ενδεικτικά αναφέρονται οι χώρες Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία και Ουγγαρία).

Για τις υπόλοιπες χώρες είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης (χαρακτηριστικό παράδειγμα η χώρα μας)

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και των κρατικών φορέων ισότητας των φύλων των 28 Κρατών-Μελών. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων (ΓΓΙΦ).

Διαφήμιση