Αρχική Επιχειρείν SAS: Νέο λογισμικό machine learning και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

SAS: Νέο λογισμικό machine learning και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

0
sas

Μέσω της αξιοποίησης εργαλείων machine learning, deep learning, ανάλυσης κειμένου (text analytics), πρόγνωσης και στατιστικής διευκολύνει τους πελάτες της στη δημιουργία λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (AI) η SAS.

Η τελευταία έκδοση του SAS® Platform περιλαμβάνει ένα νέο προϊόν, το SAS Visual Text Analytics, καθώς και σημαντικές βελτιώσεις στις λύσεις SAS Visual Data Mining and Machine Learning. Αμφότερα αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο SAS® Viya®.

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά;

Το προϊόν SAS Visual Text Analytics παράγει αξία από μη δομημένα δεδομένα χρησιμοποιώντας τη συνδυασμένη ισχύ που παρέχει η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language processing, NLP), η τεχνολογία machine learning και οι γλωσσολογικοί κανόνες.

Απαντά στις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι κλάδοι, όπως η διαχείριση και η διερμήνευση σημειώσεων, η αξιολόγηση κινδύνων και περιστατικών απάτης, καθώς και η χρήση των σχολίων και των κριτικών που παρέχουν οι πελάτες για τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων.

Οι δυνατότητες του SAS Visual Text Analytics περιλαμβάνουν text mining, εξαγωγή συναφών εννοιών, κατηγοριοποίηση, ανάλυση συναισθημάτων και αναζήτηση, μέσα σε ένα μοντέρνο και ευέλικτο πλαίσιο.

Το λογισμικό επιτρέπει στους χρήστες να προετοιμάζουν δεδομένα για ανάλυση, να εξερευνούν θέματα με οπτικό τρόπο, να δομούν μοντέλα κειμένου και να τα αναπτύσσουν εντός υφιστάμενων συστημάτων ή επιχειρησιακών διεργασιών.

Οι χρήστες μπορούν να αναλύουν με ταχύτητα μεγάλους όγκους δεδομένων χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα πρότυπα και να ενοποιούν το αποτέλεσμα των αναλύσεων κειμένου με άλλα συστήματα machine learning και προγνωστικές τεχνικές.

Η νέα έκδοση του SAS Visual Data Mining and Machine Learning προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οπτικό περιβάλλον, το οποίο καλύπτει κάθε διάσταση των διαδικασιών machine learning και deep learning – από την προσπέλαση και την προεπεξεργασία των δεδομένων έως τη δόμηση και την ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων.

Η εντός μνήμης, κατανεμημένη επεξεργασία παρέχει ταχύτερες απαντήσεις σε κρίσιμα επιχειρησιακά ερωτήματα και πιο αποδοτική χρήση των πολύτιμων δεδομένων και του ειδικευμένου προσωπικού. Υποστηρίζει επίσης προγραμματισμό με δημοφιλείς γλώσσες ανοικτού κώδικα, όπως οι Python και R.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης του SAS Platform είναι ένα περιβάλλον εργασίας βασιζόμενο σε τεχνολογίες του Web, το οποίο ενοποιεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής των analytics, βοηθώντας τη συνεργασία μεταξύ ομάδων διαφορετικών εταιρικών διευθύνσεων.

Πλέον, όλες οι δραστηριότητες –από την προετοιμασία των δεδομένων έως τη διαδραστική ανακάλυψη και εξερεύνηση και έως τη δόμηση και την ανάπτυξη μοντέλων– υποστηρίζεται από ένα και μόνο, οπτικό περιβάλλον εργασίας.

Αυτό το σφικτά ενοποιημένο περιβάλλον επιταχύνει την παραγωγή σύγχρονων αλγορίθμων machine learning, οι οποίοι μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν πιο επικερδείς σχέσεις με τους πελάτες, να καταπολεμήσουν τις απάτες και να διαχειριστούν αποδοτικά τους κινδύνους.

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here