Αρχική Ενέργεια HERON: Θετικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος για την Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα

HERON: Θετικά τα αποτελέσματα του Προγράμματος για την Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα

0
Διαφήμιση

Το πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο (28 Σεπτ. 2017) με τίτλο «Delivering Effective Energy Efficiency Policies» καθώς και το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» που οργανώθηκε από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Παν. Αθηνών (11-13 Οκτ. 2017) επέτρεψαν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος HERON (H2020-no. 649690).

 

Το πρόγραμμα μελέτησε τις αποκλίσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, που προκαλούνται στη διαμόρφωση και υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών για θέματα Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας εξ αιτίας της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών.

Η ερευνητική προσπάθεια διήρκεσε σχεδόν τρία έτη κάλυψε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία και Σερβία) και οδήγησε για πρώτη φορά στον ποσοτικό μετασχηματισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών, που συνδέονται με τα εμπόδια συμπεριφοράς των τελικών χρηστών.

Η ανάπτυξη μίας καινοτόμου πολύ-κριτηριακής μεθόδου, ενός καινοτόμου εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (HERON – DST) και η ανάπτυξη ενός εύχρηστου λογισμικού, από την επιστημονική ομάδα του ΚΕΠΑ, επιτρέπει την ενσωμάτωση των εμποδίων που προκαλούνται από την συμπεριφορά των τελικών χρηστών στη εφαρμογή μακροχρόνιων πολιτικών ενεργειακής αποτελεσματικότητας.

Επί πλέον καθιστά ευχερή την επιλογή, από τον λήπτη αποφάσεων, της προτιμητέας λύσης μεταξύ ενός αριθμού βέλτιστου επιλογών.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολογήθηκαν ως επιτυχή από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή ευρωπαίων καθηγητών και από επιτροπή αξιολόγησης της ΕΕ.

Επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και ένα βραβείο καλύτερης επιστημονικής ανακοίνωσης, επιβεβαιώνουν την διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού έργου που πραγματοποιήθηκε.

Σε συνδυασμό με προκαταρτικές επαφές για τη χρήση των αποτελεσμάτων του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) διαμορφώνεται ένα πλαίσιο παροχής υποστήριξης σε λήπτες αποφάσεων από το ΚΕΠΑ σε διεθνή κλίμακα.

Για την ιδιαίτερη σημασία των αποτελεσμάτων του έργου γίνεται αναφορά σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SWD/2016/0404 final – 2016/0376 (COD) (Document 4, Chapter 6.2, p. 95)).
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα αποτελέσματα του προγράμματος και στη χρήση του αναπτυχθέντος λογισμικού είναι ελεύθερη για τους ενδιαφερόμενους.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here