Αρχική Ρεπορτάζ Αναγνωστών Υγειονομικές βόμβες από επικίνδυνα απόβλητα σε όλη τη χώρα

Υγειονομικές βόμβες από επικίνδυνα απόβλητα σε όλη τη χώρα

0
Διαφήμιση

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, από τους 2.062 χώρους που εξετάστηκαν, περισσότεροι από τους μισούς (1.376) θεωρήθηκαν ρυπασμένοι από επικίνδυνα απόβλητα με σημαντικό ποσοστό αυτών (25%) να είναι ανεξέλεγκτοι χώροι (ανοικτά οικόπεδα ή εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις).

Παράλληλα, είναι εντυπωσιακό ότι για το 21% των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο (ή 41.700 τόνοι ετησίως), δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς διαχειρίζονται.

Τα παραπάνω επισημαίνουν βουλευττές με το ΠΟΤΑΜΙ που κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης με αφορμή τα επικίνδυνα απόβλητα, που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

Άλλωστε, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί το 2009 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και τη διαπίστωση ότι η συνήθης πρακτική είναι η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων απόβλητων, η οποία πλέον έχει γίνει μόνιμη πρακτική.

Για το λόγο αυτό, ρωτούν οι βουλευτές αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι στους 176 χώρους υψηλής προτεραιότητας που υποδεικνύονται από τη μελέτη, σε τι στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, καθώς και αν έχει προχωρήσει η κατασκευή των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων σε διάφορες περιοχές. Τέλος, ρωτούν τι έχει γίνει για την ορθή διαχείριση των ιστορικών αποβλήτων, που είναι προσωρινά αποθηκευμένα σε χώρους μη προοριζόμενους για τον σκοπό αυτό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Η έλλειψη επικοινωνίας των διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών με το κεντρικό κράτος καθώς και η απουσία των κατάλληλων δεδομένων έχουν οδηγήσει στην αποσπασματική καταγραφή και αντιμετώπιση από την πολιτεία των περιοχών που ταλαιπωρούνται από την κακή διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. Τα προβλήματα έρχονται συνήθως στο φως ύστερα από κάποια καταγγελία και όχι με τη συστηματική καταγραφή της κατάστασης.

Η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2009 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και τη διαπίστωση ότι η συνήθης πρακτική είναι η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων απόβλητων, η οποία όμως εξαιτίας της ανανέωσης των σχετικών αδειών, ελλείψει κατάλληλων χώρων ταφής, έχει μετατραπεί σε μόνιμη.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος πριν από τρεις μήνες ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, στο οποίο αναφέρεται ότι οδηγείται σε αποθήκευση περίπου το ένα τέταρτο των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων ετησίως (48.400 τόνοι).

Στο σχέδιο αναφέρεται ότι «η αποθήκευση (συσσώρευση) εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής τους καταδεικνύει τη δυσκολία των επιχειρήσεων να διαχειριστούν με ορθό τρόπο τα απόβλητά τους, εξαιτίας της ανεπάρκειας των εγχώριων υποδομών, της μη εξεύρεσης τρόπου διαχείρισης, καθώς και του υψηλού κόστους της αποστολής σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.

Εντυπωσιακό είναι ότι για το 21% των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο (ή 41.700 τόνοι ετησίως), δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς διαχειρίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν από λίγες ημέρες παραδόθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος η έρευνα που είχε ξεκινήσει το 2013 στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την καταγραφή και αξιολόγηση της επικινδυνότητας χώρων που είναι ρυπασμένοι από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα σε 10 περιοχές της χώρας. Στο έργο έγινε καταγραφή 2.062 χώρων που είναι ρυπασμένοι με βιομηχανικά απόβλητα.

Το 70% των χώρων αυτών είναι ελεγχόμενοι, δηλαδή είναι χώροι παραγωγικών μονάδων και χώροι αποθήκευσης/επεξεργασίας αποβλήτων, ενώ το 30% είναι ανεξέλεγκτο (δηλαδή τυχαίοι χώροι όπου έχει γίνει παράνομη διάθεση αποβλήτων).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από τους 2.062 χώρους που εξετάστηκαν, περισσότεροι από τους μισούς (1.376) θεωρήθηκαν ρυπασμένοι από επικίνδυνα απόβλητα με σημαντικό ποσοστό αυτών (25%) να είναι ανεξέλεγκτοι χώροι (ανοικτά οικόπεδα ή εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις).

Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο στην Αττική. Εκεί εντοπίζεται το 41,4% των ρυπασμένων χώρων (855 από τους 2.062) και το 43,6% όσων έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνα απόβλητα (601 από τους 1.376). Στα επικίνδυνα απόβλητα, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, με 236 ρυπασμένους χώρους, η Βοιωτία με 202, η Εύβοια με 106, η Μαγνησία με 97 και το Ηράκλειο με 20. Σύμφωνα με τη μελέτη, η πολιτεία πρέπει άμεσα να επέμβει σε 176 χώρους γιατί η κατάσταση εκεί κρίθηκε ως υψηλής προτεραιότητας.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  1. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι στους 176 χώρους υψηλής προτεραιότητας που υποδεικνύονται από τη μελέτη;

  2. Σε τι στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων;

  1. 3) Ολοκληρώθηκε η εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 των επιχειρήσεων και οργανισμών;

  1. Έχει προχωρήσει η κατασκευή των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (η συνολική χωρητικότητα των οποίων σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου διαχείρισης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 70.000 τόνους) σε περιοχές της χώρας;

  2. Τι έχει γίνει για την ορθή διαχείριση των ιστορικών αποβλήτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα σε χώρους μη προοριζόμενους για τον σκοπό αυτό;

Διαφήμιση