Αρχική Περιβάλλον ΥΠΕΝ: Ενέργειες για μηδενισμό του ημερήσιου προστίμου για τα απόβλητα

ΥΠΕΝ: Ενέργειες για μηδενισμό του ημερήσιου προστίμου για τα απόβλητα

0

«Με τις ενέργειες που είναι σε εξέλιξη δίνουμε την μάχη να μηδενίσουμε το ημερήσιο πρόστιμο», δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ για την επιβληθείσα χρηματική ποινή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σχετικά με τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα.

 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Τσιρώνης: «Η αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της παράνομης διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων είναι ένας διαρκής αγώνας που διεξάγεται με αποφασιστικότητα και πείσμα».

Τονίζει ότι «το υπουργείο προχωρεί σε μεγάλες θεσμικές ρυθμίσεις, όπως η ολοκλήρωση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, η λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, η υποχρεωτική, εμπρόθεσμη και σύννομη διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων επικινδύνων αποβλήτων και η δημιουργία υποδομών διάθεσής τους».

 Καταλήγοντας, ο κ. Τσιρώνης αναφέρει ότι «η πραγματική επίλυση του προβλήματος συνίσταται στη δημιουργία και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων (κυρίως ΧΥΤΕΑ) και αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για το υπουργείο».

 Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση της Ελλάδας σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων συζητήθηκε στις 25-2-2016 στο Δικαστήριο και η απόφαση που ανακοινώθηκε στις 7-9-2016 ορίζει ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έλαβε το σύνολο των μέτρων για την εκτέλεση της απόφασης της 10ης Σεπτεμβρίου 2009.

Επισημαίνει εν τούτοις, ότι η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη, ότι έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του ΕΣΔΕΑ και ότι η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εκτέλεση της απόφασης του Σεπτεμβρίου 2009 και ότι συνεργάσθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι’ αυτό και κρίνει σκόπιμη την επιβολή χρηματικής ποινής, όπου θα συνεκτιμάται η πρόοδος που συντελέσθηκε και θα μειώνεται σε συνάρτηση με τον βαθμό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας.

 Έτσι ορίζει :

Κατ’ αποκοπή ποσό 10 εκατ. ευρώ.

Ημερήσια χρηματική ποινή 30.000 ευρώ από την δημοσίευση της απόφασης, που επιμερίζεται σε 3.000, 13.500 και 13.500 ευρώ, αντίστοιχα, για τις τρεις αιτιάσεις που θα υφίσταται μείωση, υπολογιζόμενη ανά εξάμηνο, αναλόγως της προόδου ανά αιτίαση (οι δύο πρώτες εφ άπαξ αφαίρεση και η τρίτη μείωση ανάλογη με όγκο αποβλήτων που διαχειρίζονται).

Οι τρεις αιτιάσεις αναφέρονται:

α) Στην έγκριση σχεδίου διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),

β) στη δημιουργία υποδομών διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) και

γ) στην ορθή διαχείριση ιστορικών αποβλήτων που προσωρινά είναι αποθηκευμένα σε χώρους μη προοριζόμενους προς τούτο.

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, «το πρόβλημα της διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων υπάρχει εδώ και δεκαετίες (και σε κάθε περίπτωση από όταν θεσπίστηκε η Οδηγία 91/689, δηλ. 12/12/1993) και είναι συνυφασμένο με το συνολικότερο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και των πρακτικών της ελληνικής βιομηχανίας. Η επιβολή του προστίμου ήταν αναπόφευκτη δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης που καθιστούσε αδύνατη την έγκαιρη πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2009 και άμεση άρση των αιτιάσεων της απόφασης μέσα σε λίγους μήνες».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «η αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον και για την περαιτέρω εναρμόνιση της χώρας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελεί βασικό στόχο άμεσης προτεραιότητας της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής».

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε έχει αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για την άρση όλων των στοιχείων της καταδικαστικής απόφασης του 2009 και πιο συγκεκριμένα:

Θεσμοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) που ολοκληρώνεται εντός του Σεπτεμβρίου.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων για την καταγραφή με σύγχρονο τρόπο και παρακολούθηση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και θεσμοθέτησή του, που έχει ολοκληρωθεί.

Πρωτοβουλίες για τις υποδομές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της χώρας, με στόχο τη χωροθέτηση και δημιουργία εντός του 2016 χώρων διάθεσης (ΧΥΤΕΑ) περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου, με επιστημονική τεκμηρίωση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ύψιστη περιβαλλοντική προστασία σε συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και αντισταθμισμάτων άρσης και αποτροπής περιβαλλοντικού κινδύνου και βεβαίως θεμιτής συμμετοχής στα ανταποδοτικά οφέλη εκμετάλλευσης.

Πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των «ιστορικών» αποβλήτων με απαίτηση υποβολής από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις προγραμμάτων συμμόρφωσης για τη διαχείρισή τους και υποχρέωση υλοποίησης των προγραμμάτων, αυστηρά μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Παράλληλα, προώθηση προγράμματος αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων σε 10 περιφέρειες της χώρας, με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Ειδικοί, στοχευμένοι έλεγχοι, σε περιπτώσεις μη νόμιμης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπου ήδη καταγράφονται εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σημειώνεται τέλος, ότι «η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη αποτελεί ευθύνη των παραγωγών τους, στο πλαίσιο της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”, με οργάνωση του απαραίτητου δικτύου υποδομών».

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here