Αρχική Καταστροφές Στη Μεσόγειο επιπλέουν 250 δισ. πλαστικά σωματίδια βάρους 500 τόνων!

Στη Μεσόγειο επιπλέουν 250 δισ. πλαστικά σωματίδια βάρους 500 τόνων!

0

Το 2008 οι πλαστικές σακούλες που παρήχθησαν στην Ευρώπη έφθασαν τους 3,4 εκατομ. τόνους. Ο μέσος ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποίησε περίπου 200 πλαστικές σακούλες το 2010.

Οι σακούλες αυτές, απορρίπτονται τελικά σε χώρους τελικής διάθεσης όταν δεν παρασύρονται, ή διαφορετικά καταλήγουν σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Στη Μεσόγειο και μόνο, επιπλέουν σήμερα περί τα 250 δισ. πλαστικά σωματίδια συνολικού βάρους 500 τόνων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την νέα Οδηγία 2015/720 που εξέδωσε, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενδυνάμωση των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, επέλεξε τη μείωση της κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας (<50μm) μεταφοράς ως βασικό στρατηγικό στόχο. Μέσα στην Οδηγία αυτή, δίνονται στα κράτη μέλη, δύο επιλογές για την ενεργοποίηση δράσεων:

• είτε να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν, ότι η μέση ετήσια κατανάλωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025

• είτε, εναλλακτικά, να εξασφαλίσουν ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες θα δίδονται στους αγοραστές με οικονομικό αντίτιμο

Το πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα

Την Πέμπτη 12 Μαΐου στη Σαντορίνη θα γίνει η επίσημη έναρξη του πιλοτικού προγράμματος μείωσης πλαστικής σακούλας στο νησί, που σχεδιάζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας.

Μειώνοντας τη χρήση πλαστικής σακούλας, πετυχαίνουμε σημαντικά οφέλη για την προστασία του θαλάσσιου και φυσικού περιβάλλοντος, αφού οι πλαστικές σακούλες βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα πουλιά (ασφυξία και πνιγμός λόγω παγίδευσης μέσα σε σακούλες ή κατάποσης, εστίες ρύπανσης και συσσώρευσης επιπρόσθετων οργανικών ρύπων που καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα.

Ενώ απαιτούνται δεκάδες έως εκατοντάδες χρόνια ώστε να διασπαστούν σε μικροπλαστικά και να συνεχίσουν την επικίνδυνη πορεία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑΝ σχεδιάζει πιλοτικές δράσεις μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας σε δύο νησιά που ζήτησαν την υποστήριξη του ΕΟΑΝ, τη Σαντορίνη και την Τήνο.

Τα πρώτα δύο πιλοτικά προγράμματα θα γίνουν σε νησιά, λόγω του ότι μπορούν να θεωρηθούν κλειστά συστήματα με εύκολα προσδιορίσιμες ροές ανθρώπινου δυναμικού και αγαθών, και είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και ο υπολογισμός διάφορων δεικτών αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων.

Βασικός σκοπός των πιλοτικών προγραμμάτων θα είναι η μελέτη της αλλαγής συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού ως προς τη χρήση της πλαστικής σακούλας ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος που θα αποτελούνται από δύο κύριες ομάδες δράσεων:

α) την ενημέρωση και εκπαίδευση και

β) την θέσπιση οικονομικού τέλους σε εθελοντική βάση στη χρήση πλαστικής σακούλας και προτροπή για χρήση τσάντας πολλαπλών χρήσεων.

Ο κάθε πολίτης προτρέπεται από τον ΕΟΑΝ να κάνει τα εξής:

– Να μειώνει στο ελάχιστο τη χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας (μιας χρήσης) για τις καθημερινές αγορές

– Να επιλέγει τσάντες πολλαπλών χρήσεων

– Να ανακυκλώνει όσες πλαστικές σακούλες δεν μπορεί να αποφύγει τη χρήση τους απορρίπτοντας τες σε κατάλληλα σημεία / κάδους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here