Αρχική Ανακύκλωση Ξεκινά το καινοτόμο έργο ReWeee για τα ηλεκτρονικά απόβλητα

Ξεκινά το καινοτόμο έργο ReWeee για τα ηλεκτρονικά απόβλητα

0

Ξεκινά το καινοτόμο έργο υπό τον τίτλο ReWeee, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, με τη σύμπραξη φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Πρόκειται για ένα έργο, που, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, με οργανωμένο και συλλογικό τρόπο, θέτει τις βάσεις της πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης, με αφετηρία τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «λόγω της προόδου της τεχνολογίας και της μείωσης του κόστους παραγωγής, τα ηλεκτρικά είδη εξαπλώνονται, παγκοσμίως, με συνέπεια τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και τη σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αυτά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, η ετήσια ποσότητα των ΑΗΗΕ, παγκοσμίως, ξεπερνά τους 35 εκατομμύρια τόνους.

Στην ΕΕ, η ετήσια αύξηση ΑΗΗΕ κυμαίνεται από 3% έως 5% και είναι τριπλάσια σε σύγκριση με τα άλλα στερεά απόβλητα. Η ανακύκλωση, μέχρι σήμερα, αποτελεί την πρώτη λύση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος».

«Στην Ελλάδα», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ έχει επιδείξει στα 11 χρόνια λειτουργίας της σημαντικό έργο. Μόνο το 2015, το οργανωμένο σύστημα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, που έχει οργανώσει και συντονίζει η εταιρία διαχειρίστηκε με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο 48,000 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ωστόσο, στην ιεραρχία της διαχείρισης των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση προηγείται της ανακύκλωσης, καθώς με την πρακτική αυτή επιμηκύνεται η ζωή των προϊόντων και προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για το περιβάλλον, όπως η εξοικονόμηση φυσικών πόρων κι ενέργειας και ο περιορισμός της ρύπανσης.

Παρ’ ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν μεμονωμένες ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες επαναχρησιμοποίησης, ανταλλαγής ή δωρεάς προϊόντων, δεν υπάρχει ένα ενιαία οργανωμένο σύστημα επαναχρησιμοποίησης για κάποια κατηγορία προϊόντων.

Το ReWeee έρχεται να καλύψει το κενό αυτό στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών, με πρακτικές που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά. Σκοπός των εμπνευστών του έργου είναι οι πρακτικές που θα ακολουθηθούν να αποτελέσουν πρότυπο για τη διάδοση της επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών συσκευών σε όλη τη χώρα».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) – ΑΗΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Βασική δραστηριότητα των κέντρων θα είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται τα ΚΔΤ να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται τις πιο αξιοποιήσιμες κατηγορίες συσκευών, ως προς την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, οι οποίες είναι μικρού μεγέθους συσκευές, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Οι κατηγορίες ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνονται στο πρόγραμμα, θα οριστικοποιηθούν, μετά την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας.

Στα ΚΔΤ πρόκειται να πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, κατά τις οποίες θα επισκευάζονται συσκευές με απλές τεχνικές, ώστε οι κάτοχοί τους να γνωρίσουν πώς να αντεπεξέρχονται μόνοι τους σε παρόμοιες μικροβλάβες στο μέλλον.

Η επαναχρησιμοποίηση έχει σημαντικό κοινωνικό ρόλο, καθώς προσφέρει καλής ποιότητας μεταχειρισμένες συσκευές σε όσους έχουν δυσκολία να διαθέσουν χρήματα για την αγορά νέων.

Για το λόγο αυτό, το Reweee προβλέπει την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεά και ανταλλαγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στην πλατφόρμα αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Το έργο ReWeee θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2019 και φιλοδοξεί να γίνει η απαρχή για την εφαρμογή παρόμοιων μοντέλων επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών συσκευών όχι μόνο σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here