Αρχική Ειδήσεις Πλήγμα για τους εργοδότες το κόστος των ημικρανιών

Πλήγμα για τους εργοδότες το κόστος των ημικρανιών

0

Η ημικρανία είναι μια χρόνια πάθηση η οποία δεν έχει ακόμη γίνει καλά κατανοητή που ταλαιπωρεί και εξασθενεί τους ασθενείς. Σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση δεν γίνεται και δεν χορηγείται η κατάλληλη θεραπευτική και προληπτική αγωγή.

Υπολογίζεται ότι μέχρι 12% του πληθυσμού πάσχουν από ημικρανία. Η πάθηση ανιχνεύεται και η διάγνωση γίνεται σωστά σε λιγότερο από το 50% των πασχόντων.

Η πάθηση προσβάλλει συχνότερα τους ανθρώπους στις ηλικίες μεταξύ 30 και 49 ετών. Πρόκειται για ηλικίες στις οποίες οι οι άνθρωποι είναι πολύ παραγωγικοί. Η συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι ότι δεν είναι μόνο οι ασθενείς και η οικογένεια τους που υποφέρουν από το πρόβλημα αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται σημαντικό κόστος για τους εργοδότες τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ετήσιο κόστος για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες λόγω άμεσων και έμμεσων δαπανών υγείας εξαιτίας της ημικρανίας, ανέρχεται σε σχεδόν 29 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε συνδυασμό με την απώλεια παραγωγικότητας.

Τα δεδομένα που υπάρχουν τεκμηριώνουν την άποψη ότι είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών να αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Επιπρόσθετα φαίνεται ότι οι επιλογές για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν πρέπει μόνο να περιορίζονται στη θεραπεία των κρίσεων ημικρανίας αλλά και στη χορήγηση προληπτικής θεραπείας με στόχο τη μείωση των κρίσεων.

Πρόσφατα, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (Μάιος 2007) παρουσιάστηκαν 3 ενδιαφέρουσες εργασίες που δείχνουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί καλύτερα το πρόβλημα στο χώρο εργασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και ταυτόχρονα την αύξηση της παραγωγικότητας με σαφή ωφελήματα για όλους.

Η ανίχνευση της ημικρανίας στο χώρο εργασίας

Οι εργοδότες που δίνουν σημασία στην ανίχνευση της πάθησης, βοηθούν αποτελεσματικά στο να αναγνωρισθούν οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι ενώ πάσχουν από ημικρανία, η διάγνωση δεν έχει γίνει.

Σε μια πρωτοποριακή προσπάθεια, ερευνητές ανάπτυξαν ένα εργαλείο στο διαδίκτυο το οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για να αναφέρουν τα συμπτώματα τους. Το έκαναν από το χώρο εργασίας τους με σύντομο, εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόκειται για αξιόπιστη μέθοδο που προσφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Το εργαλείο στο διαδίκτυο μπορούσε να αναγνωρίζει ορθά την ύπαρξη της πάθησης στο 90% των εργαζομένων που ήδη ήταν γνωστό ότι έπασχαν από ημικρανία.

Επιπρόσθετα σε 30% των εργαζομένων στους οποίους δεν υπήρχε η διάγνωση της ημικρανίας, βρέθηκε ότι πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης για την ημικρανία που τέθηκαν στο διαδικτυακό εργαλείο ανίχνευσης.

Οικονομικό βάρος η ημικρανία για τις επιχειρήσεις

Οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το συνολικό οικονομικό βάρος συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας παραγωγικότητας που προκαλεί η ημικρανία στις επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα ήσαν ενδιαφέροντα και έδειξαν ότι περισσότεροι από 50% των εργαζομένων με ημικρανία, δήλωσαν ότι είχαν μέτριας έως σοβαρής μορφής ανικανότητα κατά τους 3 μήνες που προηγήθηκαν με σημαντική απώλεια εργάσιμων ημερών λόγω απουσίας εξαιτίας της πάθησης.

Το κόστος για τις επιχειρήσεις προέκυπτε από τα άμεσα ιατρικά έξοδα θεραπείας, την απώλεια εσόδων λόγω απουσίας των πασχόντων από την εργασία τους και λόγω μειωμένης παραγωγικότητας όταν ήσαν παρόντες στην εργασία αλλά είχαν συμπτώματα της ημικρανίας.

Τα άμεσα ιατρικά κόστη, υπολογίστηκαν σε 200.410 δολάρια για κάθε 1.000 πάσχοντες από ημικρανία.

Τα έμμεσα κόστη που περιλάμβαναν τις απώλειες λόγω απουσίας των εργαζομένων με ημικρανία από την εργασία και μείωση της παραγωγικότητας σε εργαζόμενους που ενώ έπασχαν παρέμεναν στην δουλειά τους, ανέρχονταν σε 404.660 δολάρια ανά 1.000 εργαζόμενους με ημικρανία.

Οι συνολικές απώλειες των εργοδοτών στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της ημικρανίας (άμεσα και έμμεσα κόστη) υπολογίστηκαν σε 28,7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here