Αρχική Ειδήσεις Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το κτηματολόγιο στις αρχές Απριλίου

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το κτηματολόγιο στις αρχές Απριλίου

0

Στους 40 μήνες περιορίζεται η διάρκεια των εργασιών κτηματογράφησης για το σύνολο της επικράτειας, γεγονός που καθιστά εφικτό τον στόχο της ολοκλήρωσης του έργου το 2020, με παράλληλη μείωση του κόστους του έργου, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ Α.Ε.) Βύρων Νάκος.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΚΧΑ, Χριστίνα Κανακάρη, ανέφερε ότι ύστερα από την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ 13, σε δημόσια διαβούλευση έχουν τεθεί τα τεύχη δημοπράτησης του νέου διαγωνισμού, ενώ η προκήρυξή του αναμένεται στις αρχές Απριλίου.

Όπως εκτιμάται, ο νέος διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την αρχή του νέου έτους συνυπολογίζοντας και τις τυχόν ενστάσεις που πρόκειται να κατατεθούν. Ο εν λόγω διαγωνισμός αναφέρεται σε περίπου 16 εκ. δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 43% του συνόλου των δικαιωμάτων της χώρας και περίπου στο 65% της έκτασης της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του νέου διαγωνισμού ανέρχεται περίπου στα 440 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει 30 συμβάσεις. Τέλος, όπως έγινε γνωστό, στο τρίτο τρίμηνο του έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης των τελών κτηματογράφησης των ετών 1995-2005.

Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός

Στις 4/10/2013 έγινε η προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (KTIMA-13), για την ανάθεση 28 συμβάσεων, που αφορούσαν στην κτηματογράφηση των υπόλοιπων μη κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, προϋπολογισμού 570 εκ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 70 μήνες.

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων του διαγωνισμού αυτού προβλεπόταν αφενός, από τα τέλη κτηματογράφησης που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με το Ν. 2308/1995, αφετέρου από κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και του ΣΕΣ 2014-2020.

Η καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας στους όρους χρηματοδότησης του έργου, αποτέλεσε το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, την κατακύρωση του αποτελέσματός του και την έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων.

Είναι προφανές ότι σήμερα το 70μηνο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπως προβλεπόταν στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού της «KTIMA-13», καθιστά αδύνατη την επίτευξη του μνημονιακού στόχου για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του υπόλοιπου της χώρας ως το 2020, ακόμα και στην περίπτωση που θα ήταν δυνατή η άμεση υπογραφή των συμβάσεων.

Ήταν αναγκαίο λοιπόν, η ΕΚΧΑ ΑΕ να επανασχεδιάσει το έργο, ώστε να επιτευχθεί σύντμηση του χρονοδιαγράμματος του, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του έργου.

Επανασχεδιασμός χρονοδιαγράμματος

Τα βασικά στοιχεία του επανασχεδιασμού του έργου της κτηματογράφησης του υπόλοιπου της χώρας είναι:

• Έμφαση στην υποβολή δήλωσης μέσω διαδικτύου, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των ακινήτων στις περιοχές που πρόκειται να κτηματογραφηθούν, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, με δημιουργία νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δήλωσης, φιλικής προς τον χρήστη, που θα παρέχει και νέες δυνατότητες εντοπισμού των ακινήτων.

• Αποστολή των στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών και πληροφοριακού υλικού στους δικαιούχους κατά την προ-ανάρτηση και την ανάρτηση με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έμφαση στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου.

• Έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου με την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών μετά την ανάρτηση και άμεση ευρεία ενημέρωση των δικαιούχων για το περιεχόμενο των πρώτων εγγραφών.

• Δρομολόγηση ενεργειών για τη θέσπιση νέας απλής διαδικασίας διόρθωσης, σε καθεστώς λειτουργίας του Κτηματολογίου, των όποιων σφαλμάτων διαπιστωθούν στις πρώτες εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό, ο μόνος εξωγενής παράγοντας που προκαλούσε στο παρελθόν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία κτηματογράφησης μεταφέρεται εκτός της διαδικασίας αυτής.

• Ανάπτυξη δικτύου σταθερών ή και κινητών σημείων πληροφόρησης του κοινού και παροχής οδηγιών («μονάδες ενημέρωσης»), τουλάχιστον στην έδρα όλων των καλλικρατικών δήμων και όπου αλλού απαιτηθεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διάρκεια των εργασιών κτηματογράφησης περιορίζεται στους 40 μήνες, γεγονός που καθιστά εφικτό τον στόχο της ολοκλήρωσης του έργου το 2020, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και μείωση του κόστους του έργου.

Κατόπιν αυτών το ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ανάκληση της προκήρυξης και ματαίωση του διαγωνισμού «KTIMA-13» για το σύνολο των συμβάσεων.

2. Τροποποίηση των Προδιαγραφών και του Τιμολογίου των Μελετών Κτηματογράφησης.

3. Έγκριση σχεδίων των τευχών του νέου διαγωνισμού.

Ο νέος διαγωνισμός αναφέρεται σε περίπου 16 εκ. δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 43% του συνόλου των δικαιωμάτων της χώρας και περίπου στο 65% της έκτασης της χώρας. Ο προϋπολογισμός του νέου διαγωνισμού ανέρχεται περίπου στα 440 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει 30 συμβάσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here