Αρχική Ειδήσεις Κάμψη πωλήσεων και περιορισμός ζημιών για τα πετρελαιοειδή το 2014

Κάμψη πωλήσεων και περιορισμός ζημιών για τα πετρελαιοειδή το 2014

0

Σύμφωνα με την Direction Business Reports, η πτωτική πορεία του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών συνεχίστηκε και το 2014, καθώς από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό δείγματος 31 εταιρειών προκύπτει κάμψη πωλήσεων και ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα.

Συνοπτικά, από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των 31 μεγαλύτερων επιχειρήσεων (βάσει κύκλου εργασιών 2014) του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, προκύπτουν τα παρακάτω:

Κύκλος Εργασιών

Το 2014 o συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,53 δισ. ευρώ, έναντι 11,66 δισ. ευρώ το 2013, καταγράφοντας μείωση κατά 1,13%.

Μικτά Κέρδη

Τα μικτά κέρδη το 2014 αυξήθηκαν κατά 6,62%, φτάνοντας στα 495 εκατ. ευρώ, έναντι 464 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Κέρδη προ Φόρων

Το 2014 ο κλάδος παρέμεινε σε ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα – με τις ζημίες προ φόρων να περιορίζονται όμως κατά 48% σε σχέση με τις αντίστοιχες ζημίες το 2013 και να ανέρχονται στα -34,4 εκατ. ευρώ, έναντι -66,2 εκατ. ευρώ το 2013.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το 2014 το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 4% και ανήλθε στα 463,7 εκατ. ευρώ από 483,3 εκατ. ευρώ το 2013.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Το 2014 τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 16%, φτάνοντας στα 597,7 εκατ. ευρώ από 710,9 εκατ. ευρώ το 2013.

Συνολικές Υποχρεώσεις

Το 2014 οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) μειώθηκαν κατά 1,91%, φτάνοντας στα 1,90 δισ. ευρώ από 1,94 δισ. ευρώ το 2013.

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

Το 2014 το γενικό σύνολο ενεργητικού μειώθηκε κατά 5,66% και ανήλθε στα 2,50 δισ. ευρώ από 2,65 δισ. ευρώ το 2013.

Οι πρωταγωνιστές στα έσοδα

Την πρώτη θέση, με βάση τις πωλήσεις του 2014, κατέλαβε η CORAL Α.Ε. με 1,70 δισ. ευρώ (-1,11% σε σχέση με το 2013), τη δεύτερη θέση η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,66 δισ. ευρώ (-3,65% σε σχέση με το 2013).

Την τρίτη θέση η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.E. με 959 εκατ. ευρώ (+29,15% σε σχέση με το 2013), την τέταρτη θέση η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.E. με 886 εκατ. ευρώ (-8,66%), την πέμπτη θέση η MAMIDOIL JETOIL Α.Ε. με πωλήσεις 843 εκατ. ευρώ (-18,80% σε σχέση με το 2013).

Ακολουθούν στην 6η θέση η AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ με 836 εκατ. ευρώ (-4,17%), στην 7η θέση η ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ με 726 εκατ. ευρώ (-6,28%), στην 8η θέση η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑEE με 579 εκατ. ευρώ (-7,46%), στην 9η θέση η ΕΤΕΚΑ ΑΕ με 566 εκατ. ευρώ (-13,29% σε σχέση με το 2013) και στη 10η θέση η ΕΡΜΗΣ AEMEE με 441 εκατ. ευρώ (+13,44%).

Οι πρωταγωνιστές στα κέρδη προ φόρων

Την πρώτη θέση με βάση τα κέρδη προ φόρων του 2014 κατέλαβε η BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. με 9,21 εκατ. ευρώ (+178,31% σε σχέση με το 2013), τη δεύτερη θέση η CORAL Α.Ε., με 7,44 εκατ. ευρώ (+1.198% σε σχέση με το 2013).

Την τρίτη θέση η SHELL & MOH Α.E. με 7,29 εκατ. ευρώ (+109% σε σχέση με το 2013), την τέταρτη θέση η ΣΕΚΑ Α.Ε. με 4,77 εκατ. ευρώ (+24,50% ) και την πέμπτη θέση η ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΕΠΕ με 3,30 εκατ. ευρώ (+39,23% σε σχέση με το 2013).

Ακολουθούν οι ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. (6η θέση) με 3,24 εκατ. ευρώ, ΕΛΙΝΟΙΛ Α.E. (7η θέση) με 1,40 εκατ. ευρώ, ΜΥΡΤΕΑ Α.E. (8η θέση) με 1,17 εκατ. ευρώ, ΕΡΜΗΣ AEMEE (9η θέση) με 1,09 εκατ. ευρώ και NETOIL Α.E. (10η θέση) με 281 χιλ. ευρώ.

Τα στοιχεία που παρατίθενται, αποτελούν μέρος της νέας έκδοσης «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2015», που ετοιμάζει αυτό το διάστημα η DIRECTION BUSINESS NETWORK.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here